Sınıfsız nedir, Sınıfsız ne demek

Sınıfsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Sınıfı olmayan
  • Marksçılık akımına göre toplumsal sınıf bilinci olmayan, lümpen.
  • Toplum içinde belli bir sınıfa girmeyen, lümpen.

Sınıfsız anlamı, tanımı:

Sınıf : Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Derslik. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.

Marksçılık : Alman filozof Marks'ın düşüncelerine dayanan devrimci sosyalist akım, Marksizm.

Akım : Akma işi. Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan. Debi. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Lümpen : Ayaktakımı. Sınıfsız.

Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet.

Girme : Girmek işi.

Diğer dillerde Sınıfsız anlamı nedir?

İngilizce'de Sınıfsız ne demek? : adj. classless

Almanca'da Sınıfsız : adj. klassenlos

Rusça'da Sınıfsız : adj. бесклассовый