Sıyırma nedir, Sıyırma ne demek

  • Sıyırmak işi

Yerel Türkçe anlamı:

1.Büyük orak. 2.Büyük tırpan. 3.bk. sıyırgı (V)-4.

1.Üstü kapalı yer, kuruluk : Kışın arabaları sıyırmalara sokarız. 2.Bir yapıya eklenen ikinci yapının saçağı.

1.Taze fasulye. 2.Taze börülce.

Biçilmiş otların yaptığı sıra.

Haşlanmış taze börülcenin üstüne tuz ve nar ekşisi dökülerek yapılmış olan bir yemek.

Taze fasulye.

Hayvanlara yedirilen bir çeşit dikenli bitki.

Kimya'daki anlamı:

1 Vakum damıtması veya inert atmosferde buharlaştırma teknikleri ile gerçekleştirilen bir karışımdan uçucu bileşenleri ayırarak saf bir katı elde edilmesi. 2.Elektrokimyada, bir elektrot üzerinde biriktirilmiş tabakanın yükseltgenmesi veya indirgenmesi ile uzaklaştırılması.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Saatin küçük parçalarının tutturulmasında kullanılan bir saatçi aracı. (Bursa)

Bilimsel terim anlamı:

Çatma doğrultusu kapalı olan savutun namlu ucunu, üst doğrultularda karşı savutun altından, alt doğrultularda ise üstünden bir yarım çember ile geçirme. (Bir saldırı ya da saldırı öncesi için, savut namlusunu karşı doğrultuya yöneltmek amacıyla uygulanır.)

Tomrukları kalıplardan çıkarma işlemi.

Sıyrılabilen örtüleri, uygun bir çözeltide sıyırmak için yapılmış olan işlem.

 

Çok havadan gelen bir topun baş üzerinden büyük bir güçle vurularak karşıya gönderilmesi.

Topa yukardan aşağı sıyırarak sert vuruş.

İngilizce'de Sıyırma ne demek? Sıyırma ingilizcesi nedir?:

disengagement, stripping, smash, smosh

Fransızca'da Sıyırma ne demek?:

rugination

Sıyırma anlamı, tanımı:

Sıyırmak : Hızla sürtünerek bir şeyin yüzünden bir parça soymak, koparmak veya üzerini hafifçe yırtmak. Akıl sağlığını kaybetmiş olmak. Sürtünerek veya çekerek bir şeyi yerinden almak, kaldırmak. Kazıyarak, silerek üzerinde veya içinde hiçbir şey bırakmamak. Çekip kurtarmak. Bir şeyin üstündeki örtüyü çekerek almak veya açmak. Hafifçe dokunarak geçmek. Çekerek çıkarmak.

Sıyırma gantar : Kantarın en son çektiği ağırlık.

Sıyırma orağı : Büyük orak.

Sıyırma pakla : Taze kara bakla.

Sıyırma voltametrisi : Analiz edilecek maddenin önce elektrot yüzeyinde biriktirilmesi sonra anodik veya katodik olarak sıyrılması ile madde miktarı tayininde kullanılan analitik teknik.

Sıyırmaç :

Sıyırmademiri : Dabakların, deride kalmış etli kısımları kazımakta kullandıkları araç. (Maraş)

Sıyırmadikeni : Devedikeni.

Diğer dillerde Sıyırma anlamı nedir?

İngilizce'de Sıyırma ne demek? : n. abrasion, graze, glance