Saçmacılık nedir, Saçmacılık ne demek

  • Saçmacı olma durumu

Saçmacılık kısaca anlamı, tanımı:

Saçmacı : Saçma sapan söz söyleyen.

Saçma : Böyle söz söyleyen veya iş yapan. Yersiz bulunan. Saçmak işi. Akla uygun olmayan, pestenkerani, absürt. Bir tür balık ağı, serpme ağ. Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi. Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.