Saçmalık nedir, Saçmalık ne demek

 • Saçma konulan yer.
 • Yeri ve değeri olmayan söz, davranış içinde olma, abukluk, abuk sabukluk, abuk subukluk, absürtlük.
 • Yeri ve değeri olmayan söz, davranış

"Saçmalık" ile ilgili cümleler

 • "Hakikatten ne kadar uzaksa yalandan da o kadar uzaktır saçmalık." - E. Şafak

Bilimsel terim anlamı:

Bir dilsel deyiş ya da önermenin mantık ilkelerine ya da çıkarım kurallarına aykırılığı.

İngilizce'de Saçmalık ne demek? Saçmalık ingilizcesi nedir?:

absurdity

Saçmalık anlamı, kısaca tanımı:

Saçma : Yersiz bulunan. Böyle söz söyleyen veya iş yapan. Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz. Saçmak işi. Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi. Bir tür balık ağı, serpme ağ. Akla uygun olmayan, pestenkerani, absürt.

Değer : Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.

 

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Absürt : Saçma.

Yer : Görev, makam. İz. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Önem. Ülke. Durum, konum. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Durum, konum, vaziyet. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Yerküre. Gezinilen, ayakla basılan taban. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân.

Saçmalık ile ilgili Cümleler

 • Bu kadar saçmalık yeter!
 • Böyle davranmayı kes Tom! Bıktım bu saçmalıktan! Bırak bu işleri artık!
 • Bu saçmalıktan vazgeç.
 • Saçmalıklarından bıktım.
 • Bu sadece bir yığın saçmalık!
 • O bir aptal. Onun saçmalıklarını artık dinleyemem.
 • Bu saf saçmalık.
 • Saçmalıklarından usandım.
 • Bu saçmalıktan usanmadık mı artık?

Diğer dillerde Saçmalık anlamı nedir?

İngilizce'de Saçmalık ne demek? : n. nonsense, absurdity, bullshit (Slang), rubbish, applesauce (Slang), balderdash, blather, blatherskite, bosh, drivel; eyewash, farce, fatuity, fiddle-faddle, flapdoodle, flimflam, flubdub, footle, gab, galimatias, gassing, gibberish, guff, hog wash

interj. rot

Fransızca'da Saçmalık : absurdité [la], bêtise [la], extravagance [la], galimatias [le], ineptie [la], non-sens [le]

Almanca'da Saçmalık : n. Blödsinn, Firlefanzerei, Irrsinn, Irrwitz, Larifari, Nonsens, Paradox, Sinnwidrigkeit, Unfug, Ungereimtheit, Widersinn, Widersinnigkeit

Rusça'da Saçmalık : n. глупость (F), абсурдность (F), нелепость (F)