Saçmalamak nedir, Saçmalamak ne demek

  • Anlamsız, gereksiz, tutarsız, saçma sapan sözler söylemek veya bu tür davranışlarda bulunmak, abuklamak

"Saçmalamak" ile ilgili cümleler

  • "Konuşması büsbütün dağıldı, tutarsızlaştı. Artık saçmalıyor." - A. İlhan

Saçmalamak anlamı, tanımı:

Saçmalama : Saçmalamak işi, abuklama.

Saçma : Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi. Yersiz bulunan. Saçmak işi. Bir tür balık ağı, serpme ağ. Akla uygun olmayan, pestenkerani, absürt. Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz. Böyle söz söyleyen veya iş yapan.

Anlamsız : Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız, beyhude, boş, içsiz, yersiz, gıcırı bükme, ipsiz sapsız.

Gereksiz : Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz. Boş yere.

Tutarsız : Tutarlı olmayan, aralarında çelişki bulunan, insicamsız.

Sapan : Genellikle çocukların kuş vurmak için kullandıkları, iki ucuna lastik ve lastiklerin arasına da geniş bir meşin parçası bağlı bulunan çataldan oluşan araç. Kaldırılacak bir şeyin üzerine geçirmek için halattan yapılmış olan çember. İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı. Makarayı bir yere bağlamak için tablaların çevresine geçirilen halat veya demir kuşaklar.

 

Söylemek : Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak. Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak. Önceden bildirmek, tahmin etmek. Haber vermek. Herhangi bir şeyi bildirmek, anlatmak, demek istemek, hatırlatmak. Yapılmasını istemek. Sipariş etmek. Türkü, şarkı vb. okumak. Yazmak, düzmek.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Bulunmak : Bir yerde olmak. Bulma işine konu olmak. Herhangi bir durumda olmak.

Diğer dillerde Saçmalamak anlamı nedir?

İngilizce'de Saçmalamak ne demek? : v. talk nonsense, twaddle, drivel, bullshit [sl.], blah blah, talk wild, blather, blether, drool, flap, gab, gas, piffle, rave, rot, waffle, yap

Fransızca'da Saçmalamak : divaguer, déraisonner, radoter

Almanca'da Saçmalamak : v. fabeln, faseln, phantasieren, quatschen, sabbern, spinnen, Unsinn reden, verzapfen

Rusça'da Saçmalamak : v. загибать, загнуть

id. ахинея: нести ахинею