Sağır kapı nedir, Sağır kapı ne demek

  • Ses geçirmez bir biçimde yapılmış kapı

Sağır kapı tanımı, anlamı:

Sağır : İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse). Isıyı az veren, geç ısınan. İçi görülmeyen, donuk (cam). Ses geçirmeyen. Vurulduğu zaman ses vermeyen.

Kapı : Gidere yol açan gereksinim. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Devlet dairesi. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Ev gezmesi için gidilen yer. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.

Geçirme : Geçirmek işi.

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri.