Sağlık sigortası nedir, Sağlık sigortası ne demek

  • Hastalık veya ölüm durumunda sigorta şirketinin yardımını sağlayan sigorta anlaşma

Sağlık sigortası tanımı, anlamı:

Sağlık : Sağ, canlı, diri olma durumu. Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

Sigorta : Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılmış olan iki taraflı bağlantı sözleşmesi. Özellikle elektrik devresinde, akım çok güçlü olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan, kazayı önleyen nesne veya düzen. Bu tür sözleşmeleri yapan şirket.

Hastalık : Aşırı düşkünlük, tutku. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Ruh sağlığının bozulması durumu. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.

Ölüm : İdam cezası. Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz. Ölme biçimi. Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, ebedî uyku, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat. Sona erme, yok olma, ortadan kalkma.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

 

Şirket : Ortaklık.

Yardım : Bağış, iane. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Etki.

Anlaşma : Sözleşme. Anlaşmak durumu. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılmış olan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon.

Sağlık sigortası ile ilgili Cümleler

  • Tom'un sağlık sigortası yok.
  • Ali artık ebeveynlerinin sağlık sigortası kapsamında değil.
  • Sağlık sigortası almak istiyorum.
  • Tom'un sağlık sigortası var mı?
  • Sağlık sigortası kartımı getirmeyi unuttum.
  • Sağlık sigortası belgeni görmeme izin ver.
  • Bir çok türde sigorta var. Örn. sağlık sigortası, yangın sigortası, hayat sigortası vb.
  • Sağlık sigortası yaptırmalıyım.

Diğer dillerde Sağlık sigortası anlamı nedir?

İngilizce'de Sağlık sigortası ne demek? : n. health insurance, sick insurance, Medicare

Fransızca'da Sağlık sigortası : assurance maladie

Almanca'da Sağlık sigortası : Krankenkasse, Krankenversicherung, Kasse