Sağlık yurdu nedir, Sağlık yurdu ne demek

Fransızca'da Sağlık yurdu ne demek?:

maison de santée

Sağlık yurdu kısaca anlamı, tanımı:

Sağlık : Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet. Sağ, canlı, diri olma durumu.

Yurdu : İğnenin deliği.

Şehir : Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.

Büyük : Üstün niteliği olan. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Büyük abdest. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Niceliği çok olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Önemli.

Merkez : Bir işin öğretildiği yer. Biçim, tarz. Belirli bir yerin ortası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Polis karakolu.

Hasta : Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan. Aşırı düşkün, tutkun. Parasız, züğürt. Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız.

 

Bakmak : Gözetmek, korumak. İlgilenmek. Anlamak, farkına varmak. Uğraşmak, meşgul olmak. Tedavi etmek için ilgilenmek. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek. Renklerde benzemek, andırmak. Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak. Hastayı muayene etmek. Beslemek, geçindirmek. Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak. Bir iş birinden beklenmek. Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak. Aramak. Bakışı bir şey üzerine çevirmek. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak. Yoklamak, incelemek, denemek.

Kuruluş : Kasılma. Kurulma işi. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Yapı, yapılış, bünye.

Darüşşifa : Sağlık yurdu.

Diğer dillerde Sağlık yurdu anlamı nedir?

Almanca'da Sağlık yurdu : n. Sanatorium

Rusça'da Sağlık yurdu : n. курорт (M)

adj. курортный