Sabi nedir, Sabi ne demek

Sabi; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Sabi" ile ilgili cümle

 • "İki yaşında bir sabi masumluğuyla annemin yanına gidecek ve dizlerine kapanacaktır." - Y. K. Karaosmanoğlu

Yerel Türkçe anlamı:

Yeni doğmuş bebek

Sabi hakkında bilgiler

Sabi, Afrika kıtasında bulunan Gambiya devletinde bir şehirdir.

Şehir ülkenin doğu kesiminde Upper River bölgesi içerisinde yer alan bir yerleşim bölgesidir. Şehirde 2012 verilerine göre 9.308 kişi yaşamaktadır. 1993 tarihinde gerçekleştirilen resmi nüfus sayım sonuçlarına göre 4.734 kişi yaşamaktaydı.

Gambiya nehrinin güney yakasında bulunan şehir, Senegal sınırına iki kilometre uzaklıkta bir konumdadır. Bölgenin en büyük şehri Basse Santa Su ile arasında 9 km'lik bir mesafe bulunan şehirde ayrıca Sabi Forest Park adı ile koruma altında bulunan ve ziyarete açık olan doğa parkı bulunmaktadır.

Sabi ile ilgili Cümleler

 • Kafasında sabit bir fikir var.
 • Ali her şeyi harici sabit disk üzerine yedekledi.
 • Sabit kal ya da vurulacaksın.
 • Her şey akar ve hiçbir şey sabit kalmaz.
 • Sanırım Mustafa sabit fikirli.
 • Ali sabit fikirli.
 • Thomas sabit vites bisiklet sürer.
 • Sabit bir biçimde durarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.
 • Milattan önce 384 ve 322 yılları arasında yaşamış olan Aristo, Dünya'nın yuvarlak olduğuna inanıyordu. Dünya'nın evrenin merkezi olduğu; Güneş'in, Ay'ın ve bütün sabit yıldızların da onun çevresinde döndüğü görüşündeydi.
 • Sabit diskini kazara formatladım.
 • Sabine eriklere bayılır.
 

Sabi kısaca anlamı, tanımı:

Sabit : Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan.

Sabit fikir : Saplantı.

Sabit fikirli : Saplantılı.

Sabit fikirlilik : Sabit fikirli olma durumu.

Sabit kalem : Kopya kalemi.

Sabit kur : Döviz paritesinin alış ve satış değerlerinin serbest piyasa kurallarına göre Merkez Bankasının müdahalesiyle belirlenmesi.

Sabit olmak : Durağan durumda bulunmak. bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak.

Sabit polinom : Sıfırdan farklı bir gerçek sayıdan oluşan polinom.

Sabite : Bir formülde geçen ve önceden belirlenmiş bulunan değişmez nicelik. Görünürde hareket etmeyen yıldız.

Sabitkadem : Sözüne sadık, sözünü tutan ve yerine getiren. Süreklilik gösteren.

Sabitleşme : Sabitleşmek işi.

Sabitleşmek : Sabit duruma gelmek.

Sabitleştirme : Sabitleştirmek işi.

Sabitleştirmek : Sabit duruma getirmek.

Sabitlik : Sabit olma durumu.

Küçük : Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Kısık, parlak olmayan (ses). Değersiz, önemsiz. Geri aşamada. Yaşı daha az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Niceliği az olan. Küçük abdest.

Çocuk : Genç erkek. Küçük yaştaki erkek veya kız. Soy bakımından oğul veya kız, evlat. Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak. Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse. Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.

 

Afrika : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Devlet : Talih. Mutluluk. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Büyüklük, mevki.

Şehir : Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.

Ülke : Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Kesim : Pazarlık, anlaşma. Bölüm, parça, kısım, sektör. Boy bos, endam. Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa. Kesme işi. Bölge. Kesme zamanı. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason. İşaretlenmiş belli yer.

Sabih : (sa:bih) Bir erkek ismi olarak anlamı; Güzel, şirin.

Sabiha : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Güzel, şirin, hoş.

Sabin-feldman day testi : Toksoplasmozisin tanısında kullanılan serolojik bir test.

Sabir : sabır// sabir biçaği: masal dünyasında sabrı temsil eden sembolik bir bıçak// sabir taşi: masal dünyasında sabrın sembolü bir taş Fransız, Provensal, İspanyol, Katalan, Yunan italyan ve Arap dillerinin ? karışmasından meydana gelip Akdeniz limanlarında kullanılan karma bir dil. Bu şekilde meydana gelmiş karma dillerin ortak adı olarak da kullanılır. (sa:bir) Bir erkek ismi olarak anlamı; Dayanan, sabreden. Bir kız ismi olarak anlamı; Dayanan, sabreden.

Sabire : (sa:bire) Bir kız ismi olarak anlamı; Dayanan, sabreden.

Sabit dalyan : Kazık, çit, çubuk, kamış, tel, taş, beton vb. malzemeden yapılmış engellerle çevrilmek suretiyle sınırları değişmeyecek biçimde kurulan veya doğal olarak çevrilmiş bulunan su sahalarından meydana getirilen diple irtibatlı dalyan.

Sabit disk :

Sabit dizi : c bir sabit sayı olmak üzere, her doğal n için an=c koşulunu sağlayan (an) dizisi.

Sabit etkiler :

Sabit evre : Silaj pH’sının 4.2 ve daha aşağı değere ulaşması sonucu silaj fermantasyonunun durması olayı.