Sabit fikirlilik nedir, Sabit fikirlilik ne demek

  • Sabit fikirli olma durumu

Sabit fikirlilik anlamı, kısaca tanımı:

Sabit : Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan.

Fikirli : Herhangi bir konu üzerinde düşüncesi olan, akıllı, düşünceli.

Fikir : Kuruntu. Düşünce. Düşün.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Sabit fikirlilik anlamı nedir?

İngilizce'de Sabit fikirlilik ne demek? : n. monomania