Sad nedir, Sad ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Saat, karşılığı saad.

Sad anlamı, kısaca tanımı

Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. İçin, hakkında. Bulunan yere göre önde, ileride olan. Karşılık olarak, mukabil. -e doğru. Karşıt, zıt, muhalif. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı. Ön, kat, huzur. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek

Saad : Saat, karşılığı sad.

Saat : Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası. Günün hangi anı olduğunu gösteren alet. Vakit, zaman. Sayaç. Bir işin yapıldığı belli bir zaman.

Diğer dillerde Saçma mutasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Saçma mutasyon ne demek ? : nonsense mutation