Safekeeping türkçesi Safekeeping nedir

Safekeeping ile ilgili cümleler

English: The valuables are in the safekeeping of the bank.
Turkish: Değerli şeyler bankanın korumasındadır.

Safekeeping ingilizcede ne demek, Safekeeping nerede nasıl kullanılır?

Safekeeping and custody : Aracı kurumların takasbank nezdindeki saklama hesapları içinde alt hesaplar açarak, müşterileri ile kendi portföylerine ait olan taşınır değerleri birbirinden ayrı olarak saklanması. Müşteri adına saklama.

Safekeeping charge : Muhafaza veya saklama ücreti. Mülkiyetin gözetimi ve idamesi için ödenen para.

İngilizce Safekeeping Türkçe anlamı, Safekeeping eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Safekeeping ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Credit : Öğrenim ödencesi. Güvenmek. Alacaklandırmak. Övgü. İnanma. Çift yöntemli sayışımla verilen değerlerin alacaklı yönü, vezneden çıkan para, her tür sayışımdan çıkarılan değerler. Para yatırmak. Bir parayı, sayışımın alacaklı bölümüne yazma. Kredisine yazmak.

Responsibility : Sorum. Temyiz gücü. Sağlamlık. Mesuliyet. Yükümlülük. Ödeme gücü. Uhde. Yük. Sorumluluk. Güvenilirlik.

 

Anchorage : Liman. Dayanak. Demirleme yeri. Güven kaynağı. Destek. Demirleme. Saplamalı bağlama. Sabitleme. Güven.

Coverture : Kapak. Kocanın himayesinde olma. Evli kadının statüsü. Melce. Örtü.

Auspices : Bir araştırmanın gerçekleşmesine ön ayak olan ve sorumluluğunu üstlenen kişi ya da kurum. Yardım. Üstlenici. Gözetim. Destek. İyilik. Nezaret.

Asylums : Tımarhane. Sığınacak yer. Sığınak. Barınak. Sığınmak. İltica. Muhafaza. Akıl hastanesi.

Hiding : Gizlenme. Gizleme. Sopa. Dayak. Dövme.

Forestallment : Bekleme. Engelleme. Hüsran. Zorla durdurma. Önleme. Önceden hareket etme. Önceden harekete geçme. Pusu kurma. Engel olma. Boşa çıkma.

Guardianship : Vekillik. Muhafızlık. Vasilik. Velilik. Vesayet. Velayet. Koruyuculuk.

Safekeeping synonyms : body guard, care, armoring, obligation, guaranties, disguisements, suffusion, caretaking, armouring, egis, bodyguards, keeping, fixedness, being saved, chokidar, aegis, defense, faithing, conservations, conservancy, defence, certitude, emergency, hides, preservations, disguisement, concealment, evading, ramparts, phylaxis, depositum, credence, prophylaxis.

Safekeeping ingilizce tanımı, definition of Safekeeping

Safekeeping kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Custody. Care. The act of keeping or preserving in safety from injury or from escape.