Safekeeping charge türkçesi Safekeeping charge nedir

  • Mülkiyetin gözetimi ve idamesi için ödenen para.
  • Muhafaza veya saklama ücreti.

Safekeeping charge ingilizcede ne demek, Safekeeping charge nerede nasıl kullanılır?

Safekeeping : Saklanma. Yediemin tevdii. Himaye. Korunma. Güvenlikte olma. Koruma. Yediemine tevdii. Saklama. Emniyet.

Charge : Resmi dairelerde görülen hizmet karşılığı olarak iş sahibinden alınan para. Yüklemek (enerji veya elektrik). Doldurmak. Yük. Ücret. Aydınlatmak. Besleme. Hücum etmek. Reaktör kalbine konulan yeni yakıt unsurlarının tamamı. Üzerine atmak.

Safekeeping and custody : Müşteri adına saklama. Aracı kurumların takasbank nezdindeki saklama hesapları içinde alt hesaplar açarak, müşterileri ile kendi portföylerine ait olan taşınır değerleri birbirinden ayrı olarak saklanması.

Abnormal vaginal discharge : Normal olarak görülen vajinal akıntıların fazlalığı, renk ve kıvamındaki değişiklikler ve normalde gözlenmemesi gereken vajinal akıntılar. Anormal vajina akıntısı.

Abrupt discharge : Ani kısa ünlem veya nida (özellikle dua veya kısa dini söyleyiş). Ani boşaltma. Ani boşalma (gaz veya sıvının).

Additional charge : Ek ücret. Zam. Ek vergin.