Safha nedir, Safha ne demek

Safha; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Evre.
  • Faz

"Safha" ile ilgili cümle

  • "Gündelik hayatın türlü safhalarına ait muhavereler ihtiva eden bu gibi eserler Türkçe için de öteden beri yazılagelmiştir." - F. İz

Safha anlamı, kısaca tanımı:

Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

Faz : Elektrik geriliminde evre.

Safha ile ilgili Cümleler

  • Rekabet had safhada.
  • Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.

Diğer dillerde Safha anlamı nedir?

İngilizce'de Safha ne demek? : n. phase, stage

Fransızca'da Safha : phase [la]

Almanca'da Safha : Phase, Stadium

Rusça'da Safha : n. грань (F), сторона (F), фаза (F), стадия (F), этап (M)