Sahanlık nedir, Sahanlık ne demek

  • Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya dönülen bölümünde bulunan geniş yer.
  • Sahanın aldığı miktarda olan

"Sahanlık" ile ilgili cümle

  • "Üç hademe, ebe, hasta bakıcı merdivenin orta sahanlığında sıkışmışlar, sedyeyi çevirmeye çalışıyorlar." - M. Ş. Esendal
  • "İki sahanlık yemek."

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Mimarlık) Merdivenlerin dönemeç yerlerinde ve bitimlerinde bulunan genişçe bölümlere verilen ad. Aynı anlamda sahınlık terimi de kullanılır.

Osmanlıca Sahanlık ne demek? Sahanlık Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

sahanlık

Sahanlık tanımı, anlamı:

Sahanlık buzulu : Karadan kopan buzul parçası.

Kıta sahanlığı : Karaları çevreleyen ve kara sayılan 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri. Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 metre derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya kadar kara sularının dışında kalan deniz altı bölgelerinin deniz yatağı ve toprak altı kesiminin bütünü.

Merdiven sahanlığı : Merdiven boşluğu veya başı.

Sahan : Derinliği az olan kap.

Taşıt : Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

 

Kapı : Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Ev gezmesi için gidilen yer. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Devlet dairesi. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Gidere yol açan gereksinim.

Merdiven : Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi, basak.

Bölüm : Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.

Geniş : Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Çok. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Eni çok olan, enli, vâsi. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat. Bol (elbise).

Miktar : Ölçü. Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.

Diğer dillerde Sahanlık anlamı nedir?

İngilizce'de Sahanlık ne demek? : n. landing, platform, stairhead, well

Fransızca'da Sahanlık : palier [le], plate-forme (plates-formes) [la], carré [le]

Almanca'da Sahanlık : Absatz, Flur

Rusça'da Sahanlık : n. площадка (F), шельф (M), тамбур (M)

adj. шельфовый