Sahipsiz nedir, Sahipsiz ne demek

Sahipsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kimsenin malı olmayan, iyesiz
  • Koruyucusu, gözeteni bulunmayan.

"Sahipsiz" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bu evin saadetinden, diğer mesut aile ocaklarına sahipsiz, manevi bir selam götürüyordu." - Ö. Seyfettin

Sahipsiz anlamı, kısaca tanımı:

Sahip : Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil.

Sahipsizlik : Sahipsiz olma durumu.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Koruyucu : Himaye eden, kollayıcı, hami. Koruyan kimse, muhafız. Asalağı dış ortamda yok eden, onun konakçıya ulaşmasına engel olan (ilaç veya işlem).

Bulunma : Bulunmak işi.

Malı : Parasal. Mal ile ilgili. Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili.

Sahipsiz ile ilgili Cümleler

  • Bütün sahipsiz mal yarın gün ortasında atılacak.
  • Bu millet sahipsiz değildir.
  • Bu vatan sahipsiz değildir.

Diğer dillerde Sahipsiz anlamı nedir?

İngilizce'de Sahipsiz ne demek? : adj. ownerless, unowned, unclaimed, unattended, vacant, unappropriated, derelict, lordless

Almanca'da Sahipsiz : adj. herrenlos

Rusça'da Sahipsiz : adj. бесхозный, беспризорный

pron. ничей