Sakavu nedir, Sakavu ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Ceket.

Sakağı da denilen, atlarda olan mankafa hastalığı.

Palto.

[Bakınız: saho].

[Bakınız: sakav].

Sakavu anlamı, kısaca tanımı

Sakav : Ceket. [Bakınız: saho]. Hayvan nezlesi. Çoğunlukla atlarda görülen bir çeşit hayvan hastalığı

Saka : Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse. Baygınlık, kendinden geçme durumlarına yol açan bir hastalık. Saka kuşu. Kırsal bölgelerde sulama işlerini düzenleyen ve denetleyen kimse.

Sakavul : Çalı süpürgesi.

Mankafa hastalığı : Mavidil virüsü veya canlı aşısıyla intrauterin enfeksiyonlara bağlı olarak hidranensefaliyle belirgin yeni doğan kuzuların hastalığı.

Hastalı : Hastalıklı.

Mankafa : Anlayışsız, aptal. Sakağı hastalığına tutulmuş (at).

Sakağı : Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam.

Ceket : Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu üst giysisi.

Palto : Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi.

Hasta : Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Aşırı düşkün, tutkun. Parasız, züğürt. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

Manka : Genizden konuşan.

Saho : Palto, pardösü. Ceket.

 

Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çocuk. Vakia, olan. Oğul, evlat.

Ceke : Tüfek, tabanca.

Mank : Sersem, ahmak. Ağır başlı kişi. Durgun, rüzgârsız hava. Ahmak, akılsız, mankafa, sersem.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Da : Doğrulama, uygun bulma, evet. [Bakınız: dahacık, dâhacık]. Daha anlamında kullanılır. Şaşma bildirir ünlem. Değil mi ya anlamında kullanılır. İşte, orada, şurada. Genellikle cümle sonlarında çeşitli anlamlarda kullanılan ünlem. Bağlama ve kuvvetlendirme edatı. Daha, henüz. Da, dahi (bk. de). Dağ. Dahi, da. Henüz. Dağı. Dağa. Daha.

Diğer dillerde Sakatlık vergi bağışıklığı anlamı nedir?

İngilizce'de Sakatlık vergi bağışıklığı ne demek ? : tax exemption of disability