Saki nedir, Saki ne demek

Saki; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse

Saki isminin anlamı, Saki ne demek:

Erkek ismi olarak; Su veren, su dağıtan. Kadehle içki sunan.

Saki hakkında bilgiler

Sâki içki (şarap) sunan kimseye denir. Tasavvufta mürşid-i kâmil anlamında kullanılır. Mürşid-i kâmil, tasavvufa giren kişiye ilahî aşk yolunda ilerlemesi için yol gösterir.

Saki ile ilgili Cümleler

 • Sakin bir yere gidelim.
 • Sakin bir ülkede yaşamak istiyorum.
 • Sakin bir yere konuşmaya gidelim.
 • Sakin bir geceydi.
 • Sakin bir kış akşamıydı.
 • Ali ve Mary uzun süreli sakinlerdir.
 • Yolcular sakin kaldılar.
 • Ali ve Mary sakin bir köşede bir masadalar.
 • Sakin bir muhitte yaşıyorum.
 • Tom'a sakin olmasını söyledim.
 • Neden sakin olmuyorsunuz ve sorunun ne olduğunu bana söylemiyorsunuz?
 • Sakin bir sokakta yaşıyorum.
 • Lütfen sakin kalmaya çalış.
 • Görece sakindi.

Saki tanımı, anlamı:

İçki : İçinde alkol bulunan içecek. Bu içeceği içme işi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Sakil : Sıkıntı veren, sıkıntılı. Çirkin, kaba, uyumsuz. Ağır. Türk müziğinde bir usul.

Sakim : Bozuk, yanlış, eksik.

Sakin sakin : Durgun, dingin olarak. Heyecan, telaş, kızgınlık göstermeden. Uslu uslu.

Sakince : Sakin. (sa:ki'nce) Sakin bir biçimde.

 

Sakinleme : Sakinlemek işi.

Sakinlemek : Sakinleşmek.

Sakinleşme : Sakinleşmek işi.

Sakinleşmek : Yatışmak, durgun duruma gelmek, durgunlaşmak, dinginleşmek. Sıkıntısı, öfkesi veya heyecanı geçmek.

Sakinleştirme : Sakinleştirmek işi.

Sakinleştirmek : Sakinleşmesini sağlamak, sessiz, dingin bir duruma getirmek.

Sakinlik : Sakin olma durumu, durgunluk, sessizlik, dinginlik, sükûnet.

Toplantı : Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima. Toplanma, bir araya gelme, kabarıklık oluşturma. Bir meclisin bir yıl içindeki birleşimlerinin her biri.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Tasavvuf : Tanrı'nın niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akım. Kur'an'da önerilen ve peygamberin hayatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama gayreti, İslam gizemciliği.

Kişi : Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca.

İlahi : Tanrı ile ilgili olan, Tanrı'ya özgü olan, tanrısal, lahuti. "Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildiren bir söz. Çok güzel, mükemmel. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.

 

İlerleme : İlerlemek işi.

Gösteri : Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

İçkili : İçki içmiş olarak. İçki içilen. İçki içmiş olan.

Sakibe : (sa:kibe) Bir kız ismi olarak anlamı; Döken, dökücü. Dökülen.

Sakin : Hareket etmeyen, kımıldamayan. Durgun, dingin. İlgili cümle: "“Sakin, mütevazı ve kalabalıktan kaçan ruhunu incitmemek için onu, birkaç kişi ile sırtımda ebedî makamına ben götürdüm.”" A. H. Müftüoğlu. Sessiz. İlgili cümle: "“Dinlenmek için otelimizden daha sakinini bulacağınızı ummam.”" S. F. Abasıyanık. Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen. Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış veya geçmiş. İlgili cümle: "“Sesi dinlediği müddetçe sakin ve uslu duruyordu.”" Y. K. Karaosmanoğlu. Bir yerde oturan. İlgili cümle: "“Öğle uykusuna dalmış yalı sakinleri. Rehavet çökmüş.”" A. Dino. Sakın!, Aman! Sakin (sa:kin) Bir erkek ismi olarak anlamı; Durgun, dingin. Sessiz, kendi hâlinde.

Sakin kızgınlık : İneklerde foliküler gelişim ve yumurtlama biçimlenmesine rağmen kızgınlık belirtilerinin olmadığı bozukluk, suböstrüs, gizli kızgınlık. Kısraklarda kızgınlık belirtilerinin hiç görülmemesi veya çiftleşmeyi kabul etmemesi.

Sakin olmak : bir yerde yerleşmek, oturmak; sakin duruma gelmek. İlgili cümle: "“Önce sakin olmalıyım, diyorum kendi kendime.”" A. Ümit.

Sakiname : Sakiyi (içki dağıtan güzeli), şarabı öven divan koşuk türü.

Sakine : (sa:kine) Bir kız ismi olarak anlamı; Durgun, dingin. Sessiz, kendi hâlinde.

Sakinleşebilme : Sakinleşebilmek işi.

Sakinleşebilmek : Sakinleşme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Sakinleştirici ilaç : Bir hastalığın esasını düzeltmeyen, ancak semptomların şiddetini azaltarak hastanın kendisini daha rahat hissetmesini ve psikoterapiden daha çok yararlanmasını sağlayan ilaçlar, trankilizan ilaç.

Sakinlik devresi : Uygun olmayan çevre şartları dolayısıyle, organizmanın hayatî faaliyetlerini geçici olarak yavaşlatması. Uygun olmayan çevre şartları dolayısıyla, organizmanın hayatsal çalışmalarının geçici olarak durdurulması.

Diğer dillerde Saki anlamı nedir?

İngilizce'de Saki ne demek? : n. Japanese alcoholic beverage made from fermented rice; type of South American arboreal monkey with long hair and large ears (Zoology)

n. saki, Japanese alcoholic beverage made from fermented rice

v. sing, sing out, warble, jug, roll, trill

Fransızca'da Saki : [le] pirinç rakısı

Almanca'da Saki : n. Mundschenk