Sakinleşmek nedir, Sakinleşmek ne demek

  • Yatışmak, durgun duruma gelmek, durgunlaşmak, dinginleşmek.
  • Sıkıntısı, öfkesi ya da heyecanı geçmek

"Sakinleşmek" ile ilgili cümle

  • "Deniz sakinleşti."
  • "Dakikalar geçtikçe sakinleşiyor, sakinleştikçe de için için kızıyor, üzülüyordum." - E. İ. Benice

Sakinleşmek kısaca anlamı, tanımı:

Yatışmak : Coşku, sinir, korku vb.nin etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek. Ayaklanma, kargaşa sakinleşmek, durulmak. Yan yana, kucak kucağa yatmak. Hızı, etkisi azalmak, aşırılığı geçmek.

Durgun : Canlı olmayan, sönük, hareketsiz. Sakin. Neşesiz, keyifsiz, sessiz.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Gelme : Gelmiş olan. Yetişme. Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

Durgunlaşmak : Durgun bir duruma gelmek.

Dinginleşmek : Dingin duruma gelmek.

Sıkıntı : Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet. Sorun, mesele, sendrom, problem. Bulunmama durumu. İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet.

 

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Geçmek : Geride bırakmak, aşmak. Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek. Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek. Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek. Birinden meşk etmek. Tükenmek, bitmek, sona ermek. Sönmek. Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak. Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak. Bırakmak, vazgeçmek. Kalmak, devrolmak. Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak. Bir yere gidip oturmak. Etki yapmak, işlemek. Kabul edilemez olmak. Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek. Bir yerden başka bir yere gitmek. Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak. Bir duruma uğramak, konu olmak. Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek. Görev almak. Yazılmak, girmek. Bir yandan girip diğer yandan çıkmak. Yaşamak. Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Söylemeden veya bitirmeden atlamak. Yerini bırakıp başka yer almak. Çekiştirmek, yermek. Harcamak. Hastalık bulaşmak, sirayet etmek. Zamanı aşmak, geride bırakmak. Kullanımda olmak, tedavülde olmak. Sürümü olmak, satılmak. Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak. Okulda, sınavda başarı göstermek. Üstünlük sağlamak. Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak.

Sakinleşmek ile ilgili Cümleler

  • Sakinleşmek için zamana ihtiyacı var.
  • Sakinleşmek zorundasın.
  • Sakinleşmek istiyorum.
 

Diğer dillerde Sakinleşmek anlamı nedir?

İngilizce'de Sakinleşmek ne demek? : v. calm down, compose oneself, cool down, quieten, smooth down, become tranquilized, hush, let up, quiet, quiet down, resettle, simmer down, slacken, smooth, still, subside

Fransızca'da Sakinleşmek : se tranquilliser, se rasséréner

Almanca'da Sakinleşmek : abregen, sich beruhigen

Rusça'da Sakinleşmek : v. успокаиваться, утихать, глохнуть, успокоиться, утихнуть, заглохнуть