Saltık nedir, Saltık ne demek

Saltık; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Mutlak
  • Bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan (bir olgunun niteliği).

Yerel Türkçe anlamı:

Bırakılmış, salınmış.

Felsefi anlamı:

(Fizikötesi anlamda) Gerçekte olduğu gibi düşüncede de hiç bir başka şeyle bağlı olmayan ve varlık nedenini kendinde taşıyan şey; bunun sonucu olarak; kendi başına var olan varlık; kendinde nesne. Her koşuldan bağımsız olarak var olan. Karşıtı bk. göreli

Kendi başına var olan; hiç bir şeyle bağlı olmayan; bağımsız, koşulsuz.

Başka bir şeye ilintisi olmayan.

(Lat. absolutus = çözük) :

Hiç bir şeyle sınırlanmayan.

Sosyoloji'deki anlamı:

Koşulsuz, bağımsız, göreli olmayan ve kendi başına tam sayılan bir olgunun bu niteliği.

Saltık isminin anlamı, Saltık ne demek:

Erkek ismi olarak; Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak. Salıverilmiş, bırakılmış, azat edilmiş, özgür.

İngilizce'de Saltık ne demek? Saltık ingilizcesi nedir?:

absolute

Fransızca'da Saltık ne demek?:

idiopathique

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Tokat kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

 

Saltık kısaca anlamı, tanımı:

Bağımsız : Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Müstakil. Bağımsız milletvekili. Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür.

Göreli : Göreceli.

Olgun : Tamamlanmış, iyice işlenmiş (yazı, düşünce vb.). Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil. Yenecek duruma gelmiş (meyve).

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Mutlak : Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, saltık. Salt. Kesinlikle.

Saltık ampere : Saltık birim dizgesindeki elektrik akımı yeğinliği birimi.

Saltık birimler : Temel birimler olarak uzunluk, zaman ve kütleyi alan birimler kümesi.

Saltık bükün : Kelt dilinde, öneki olmayan yalın fiillerin bükünü, öneklilerin bükününe KOŞULU BÜKÜN ( Flexion conjointe ) denir.

Saltık büyüklük : 10 parsek (3,26x10 ışık yılı) uzağındaki bir yıldızın görünür büyüklüğü.

Saltık coulomb : Saltık birimler dizgesindeki elektrik yükü birimi.

Saltık dağılım : Küme ya da bölüt sıklıklarını saltık sayılarla dile getiren dağılım, bk. göreli dağılım.

Saltık değer : Bir ölçümün değişmez değeri ya da bir değerin kullanılan ölçü birimine göre niceliği, bk. göreli değer.

 

Saltık derişim : Birim oylumda bulunan özdek, erke ya da başka bir varlık tutarı; santimetre küp başına erg ya da sayı olarak verilir.

Saltık hak : mutlak hak.

Saltık -i hali : Bazı dillerde saltık kuruluşlu -i hali.

Diğer dillerde Saltık anlamı nedir?

İngilizce'de Saltık ne demek? : absolute mutlak

Fransızca'da Saltık : absolu/e

Almanca'da Saltık : absolut

Rusça'da Saltık : adj. абсолютный, самовластный, самодержавный