Salt çoğunluk nedir, Salt çoğunluk ne demek

  • Oylamada, yarıdan bir fazla üye sayısının oyuyla sağlanan çoğunluk

Salt çoğunluk hakkında bilgiler

Salt çoğunluk, tek sayılarda yarıdan az olmayan; çift sayılarda yarıdan bir fazla olan çoğunluktur”. TBMM 550 üyeden oluşmaktadır. Bunun salt çoğunluğu 276'dır. 101 üye var ise bunun da salt çoğunluğu 51dir.Buçuk tam sayı haline getirilir.

Salt çoğunluk tanımı, anlamı:

Çoğunluk : Sayı üstünlüğü, ekseriyet, azınlık karşıtı.

Oylama : Oy kullanma işi.

Çift : Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan. Küçük maşa veya cımbız. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler). Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.

Oluşmak : Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek, teşekkül etmek, tekevvün etmek.

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Diğer dillerde Salt çoğunluk anlamı nedir?

İngilizce'de Salt çoğunluk ne demek? : n. absolute majority

Fransızca'da Salt çoğunluk : majorité absolue