Saltanat nedir, Saltanat ne demek

Saltanat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Saltanat" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bir medeniyetten öbürüne geçerken kaybolan şeylerin yanı başında gerçek saltanatlar da vardır." - H. A. Yücel

Yerel Türkçe anlamı:

Taht

Saltanat isminin anlamı, Saltanat ne demek:

Kız ismi olarak; Sultanlık, hükümdarlık.

Saltanat hakkında bilgiler

Saltanat, Osmanlı Saltanatı veya Padişahlık (Osmanlıca: ملك )

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan yönetim şekline verilen addır. Yönetim şekli Osmanlı Hanedanı mensubu padişahın görünüşte mutlak egemen olmasına dayalıdır. Saltanat kelimesi Türkçe'de gösteriş ve zenginlik anlamında da kullanılır.

Saltanat'ın bazı dönemlerinde, padişahın yetkin olmamasından dolayı, Haseki Sultan'lar veya Valide Sultan'lar (hatta Mihrimah Sultan örneğinde görüldüğü gibi, padişah kızı) devlet yönetimine müdahale etmişler, hatta zaman zaman bizzat devleti yönetmişlerdir. Bu dönem Kadınlar saltanatı olarak bilinir. Dönem büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemine denk gelir. Kanuni Sultan Süleyman’ın yaşlılık döneminde (1550 civarı) başlamış, 1656 yılında Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazam oluşuna kadar devam etmiştir.

 

Saltanat, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği "Osmanlı İmparatorluğu'nun münkariz olduğuna dair" 308 numaralı kararname ile kaldırılmıştır. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek "İstanbul'daki şekl-i hükümetin 16 Mart 1336 (1920)'de tarihe intikal ettiğini" bildirmiştir. Saltanatın kaldırılmasıyla Türk Tarihinin en uzun ömürlü devleti Osmanlı Devletinin 623 yıllık yaşantısı resmen sona ermiştir.

Saltanat anlamı, tanımı:

Padişah : Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan.

Sultan : Belli bir alanda en üst düzeyde olanlar için kullanılan bir söz. Padişahların erkek ve kız çocukları ile anne ve eşlerine verilen unvan. Bektaşi azizi. Müslüman, özellikle Sünni hükümdarların kullandıkları unvan, padişah.

Egemen : Sözünü geçiren, üstünlük kazanan. Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim.

Saltanat sürmek : Hükümdarlık etmek. bolluk içinde yaşamak.

Salta : Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması. Yakasız, iliksiz, kolları bolca bir tür kısa ceket. Gergin duran bir halatı biraz koyuverme işi.

 

Saltanatçı : Saltanat yanlısı olan kimse.

Saltanatçılık : Saltanatçı olma durumu.

Saltanatlı : Gösterişli, görkemli.

Saltanatsız : Gösterişsiz, görkemsiz.

Ülke : Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Hükümdar : Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

Bolluk : Parasal bakımdan rahatlık. Her şeyin bol olduğu yer. Fazlalık. Bol olma durumu.

Zenginlik : Zengin olma durumu, varlıklılık.

Gösterişli : Görkemli. Gösterişi olan.

Yaşayış : Yaşama işi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Osmanlı : XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları. Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan.

Ve : İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.

Saltanat arabası : [Bakınız: alay arabası]

Saltanat kapısı : Topkapi Sarayının Ayasofya tarafındaki birinci kapısı.

Saltanat kayığı : [Bakınız: kancabaş]

Saltanat kaymakamı : Sefere çıkan ya da herhangi bir nedenle başkentte bulunmayan padişahın, kendisine vekil olarak başkentte bıraktığı şehzadeye verilen san.

Saltanat naibi : Tahtta hükümdar bulunmadığında ya da hükümdarın çocukluk döneminde devleti yöneten kişi.

Saltanatli : < Ar. saltanat: saltanatlı; gösterişli; müreffeh. || seltenetli

Diğer dillerde Saltanat anlamı nedir?

İngilizce'de Saltanat ne demek? : n. sultanate, reign, sovereignty, court, grandeur

Fransızca'da Saltanat : sultanat [le], règne [le]

Almanca'da Saltanat : n. Regierung

Rusça'da Saltanat : n. царствование (N), царство (N), султанат (M), корона (F), роскошь (F)