Samimileşivermek nedir, Samimileşivermek ne demek

  • Çabucak samimileşmek

Samimileşivermek anlamı, kısaca tanımı

Samim : Öz, asıl, iç, gönül

Samimileşiverme : Samimileşivermek durumu.

Sami : Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kolu. Bu kola özgü olan.

Samimi : İçten (duygu vb.). İçli dışlı, senli benli olarak. Candan, açık yüreklilikle davranan.

Samimileşmek : İçten olmak, candan davranmak.

Samimileşme : Samimileşmek işi.

Çabucak : Vakit geçirmeden, kısa sürede, aceleten, acilen, alelacele, anında, bir anda, bir çırpıda, birden, bir hamlede, bir koşu, bir lahzada, bir solukta, çabucacık, çabuk, çabukça, çarçabuk, dakikasında, derakap, derhâl, hemen, hemencecik, hemencek, hızla, hızlı, hızlı hızlı, ivedilikle, lahzada, müstacelen, palas pandıras, serian, süratle, şipşak, takkadak, tez beri, tezce, tezelden, yellim yelalim. Kolaylıkla.

Diğer dillerde Samara anlamı nedir?

İngilizce'de Samara ne demek ? : samara, winged fruit