Sanatçı nedir, Sanatçı ne demek

 • Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist
 • Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse.

"Sanatçı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Peki, yazarların, sanatçıların da ayrı bir cins olduğu ne zaman kabul edilecek acaba?" - A. Ağaoğlu
 • "Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi." - H. Taner

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Yaratıcı ve olağandışı nitelikleri olan, sanat yapabilecek yetkide olan kişi.

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Resim, Heykel, Mimarlık) Sanatla uğraşan kişi.

Bilimsel terim anlamı:

Sanat dallarının birinde üstün başarı gösteren kimse.

İngilizce'de Sanatçı ne demek? Sanatçı ingilizcesi nedir?:

artist

Osmanlıca Sanatçı ne demek? Sanatçı Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

sanatkâr

Sanatçı hakkında bilgiler

[Bakınız: sanat]

Sanatçı ile ilgili Cümleler

 • Sanatçılar konserden sonra yakındaki bir restoranda bir parti ile kutlama yaptılar.
 • 55 yaşında, Mustafa aniden bir sanatçı olmak istediğine karar verdi.
 • Ali başarılı bir sanatçıdır.
 • Sadece bir sanatçı hayatın anlamını yorumlayabilir.
 • Bir İtalyan'ın, Alman dilinde şarkı söylenemeyeceğini söylediğini duydum; belki de bu yüzden neredeyse hiçbir İtalyan opera sanatçısı Almanca şarkı söylemiyor.
 • Ali çok iyi bir sanatçı.
 • Ali bir sanatçıydı.
 • Sanatçı her zaman yalnız resim yapmıştır.
 • Sanatçı ruhlu musun?
 • Sanatçı yetenekli.
 • Ali son derece yetenekli bir sanatçı.
 • Sanatçı ruhlu bir ailede yetişti.
 

Sanatçı kısaca anlamı, tanımı:

Sanat : Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Zanaat.

Konuk sanatçı : Asıl programda olmayan, program dışı etkinliğe katılan sanatçı.

Devlet sanatçısı : Sanata olan katkıları ve yaptıkları hizmetler sonucunda bazı sanatçılara devlet tarafından verilen unvan.

Folk sanatçısı : Halk müziği ile uğraşan veya söyleyen sanatçı.

Sinema sanatçısı : Sinema yapımında emeği geçen sanatçı.

Sanatçılık : Sanatçı olma durumu.

Yaratıcı : Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyan, yapan, kreatif. Yaratma yeteneği olan, kreatif.

Eser : Yayın, kitap, yapıt. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. İz, işaret, im. Soyut kavramlarda belirti.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Adamı : Bir işi en iyi yapan.

Artist : Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr. Eğlence yerlerinde gösteri yapan kimse. Olduğundan başka türlü görünen, yapmacık ve abartılı davranan kimse.

Sinema : Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat. Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı. Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi.

 

Tiyatro : Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü. Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer. Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup.

Sanatçı romanı : Beden zevklerini konu edinerek onları bir sanatçı gözü ve kalemiyle görüp anlatan roman.

Sanatçı simgesi : (Süsleme) (Yun. monos = tek; gramme = özellik) Sanatçının yapıtı üzerine koyduğu tanıtma işareti.

Diğer dillerde Sanatçı anlamı nedir?

İngilizce'de Sanatçı ne demek? : n. artist, performer, craftsman, artificer, long haired

Fransızca'da Sanatçı : artiste [le][la]

Almanca'da Sanatçı : n. Gestalter, Künstler

Rusça'da Sanatçı : n. ремесленник (M), художник (M), артист (M)

adj. артистический