Sanatoryum nedir, Sanatoryum ne demek

Sanatoryum; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu

Sanatoryum hakkında bilgiler

Sanatoryum, uzun dönemli tedavi gerektiren hastalıklara sahip -özellikle verem- hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşları.

1924'te Atatürk'ün isteğiyle Heybeliada'da kurulan Heybeliada Sanatoryumu bir örnektir. Heybeliada Sanatoryumu 30 Eylül 2005'te kapatılmıştır.

Sanatoryum tanımı, anlamı:

Hasta : Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan. Parasız, züğürt. Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Aşırı düşkün, tutkun.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Sağlık : Sağ, canlı, diri olma durumu. Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

Kuruluş : Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Kasılma. Kurulma işi. Yapı, yapılış, bünye. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis.

Sanat : Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Zanaat.

 

Veremli : Vereme tutulmuş, müteverrim.

Dönem : Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre. Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot. Yarıyıl. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre.

Tedavi : Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi. Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Hastalık : Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Ruh sağlığının bozulması durumu. Aşırı düşkünlük, tutku. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.

Sahip : Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.

Verem : Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koch basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz. Bu hastalığa tutulmuş, veremli.

Diğer dillerde Sanatoryum anlamı nedir?

İngilizce'de Sanatoryum ne demek? : n. sanatorium, sanitarium

Fransızca'da Sanatoryum : sanatorium [le]

Almanca'da Sanatoryum : n. Genesungsheim, Sanatorium

Rusça'da Sanatoryum : n. санаторий (M)