Sanctuary türkçesi Sanctuary nedir

Sanctuary ile ilgili cümleler

English: This is a bird sanctuary.
Turkish: Bu bir kuş barınağı.

Sanctuary ingilizcede ne demek, Sanctuary nerede nasıl kullanılır?

Bird sanctuary : Kuşların avlanması yasak olan yer. Kuş cenneti. Kuşları barındırmak ve korumak için ayrılmış olan bina veya alan. Kuş korunağı.

Break sanctuary : Sığınma hakkını ihlal etmek. Sığınma veya barınma hakkını ihlal etmek.

Right of sanctuary : İltica hakkı. Sığınma hakkı.

Rights of sanctuary : Sığınma hakkı.

Seek sanctuary : Barınak aramak. Himaye aramak. Sığınak aramak.

Wild life sanctuary : Yabanıl hayvanların korunduğu alan.

Sanctum : Kutsal yer. Özel oda.

Sanctuaries : Barınak. Sığınma. Mabet. Koruma alanı. Tapınak. Sığınak.

Take sanctuary : İltica etmek. Sığınmak.

Sanctum sanctorum : En kutsal yer. Harim.

İngilizce Sanctuary Türkçe anlamı, Sanctuary eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sanctuary ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fanes : Kilise.

Bolt hole : Kaçış yeri. Cıvata deliği. Farenin vb kaçtığı delik. Kaçış yolu. Güvenliğe çıkan yol. Civata deliği. Bir askerin içinde saklanabileceği veya uyuyabileceği duvarda bulunan delik. Kaçış rotası. Bir hayvanın güvenlik için kaçabileceği delik.

 

Franchise : Ayrıcalık. Oy hakkı. Muhafiyet. Üyelik. Berat. Hak. Bağışıklık. İmtiyaz. Satış tekeli hakkı.

Idolises : İlahlaştırmak. İdolleştirmek. Gözü kapalı bir şekilde tapınmak. (britanya ingilizcesi) idolleştirmek. Aşırı derecede sevmek. Derin saygı duymak. Taparcasına sevmek. Tapınmak. Büyük hürmet göstermek.

Chapel : Küçük kilise. Şapel. Dua odası. İbadet yeri. Basımevi çalışanları sendikası. Matbaacılar birliği. İbadet odası.

Glorify : Güzel göstermek. Güzelleştirmek. Ululamak. Yere göğe koyamamak. Övmek. Abartmak. Büyütmek. Hamdederek (allahı) yüceltmek. Göklere çıkarmak.

Deified : Tanrı seviyesine çıkarılmış. Tanrısallaştırmak. İdolleştirmek. İbadet edilen. Yüceltmek. Tanrılaştırmak. Ululaştırmak. İlahlaştırmak. Tapınan.

Coverts : Kaplama. Saklı. Saklanılan yer. Örtülü. Avlak. Örtü tüyü. Kuşlak. (kuşlarda) kanat ve kuyruk tüyleri. Daha büyük olanların temellerini örtmek için olan küçük tüyler (zooloji).

Bomb shelter : Bomba sığınağı. Bomba saldırılarından korunmak için kullanılan sığınak.

Sanctuary synonyms : holy of holies, safehold, sanctuaries, funk hole, find, taking refuge, deify, covering, glorifies, refuge, covert, edifice, adores, bunker, idolise, adore, bield, place, temple, asylums, bunkers, citadels, grovels, tabernacle, habitation, sanctum sanctorum, apotheosize, bombshelter, citadel, defections, coverture, deifies, the temple.

Sanctuary ingilizce tanımı, definition of Sanctuary

Sanctuary kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A sacred place. A consecrated spot. A holy and inviolable site.