Sandırmak nedir, Sandırmak ne demek

  • Sanmasına sebep olmak, zannettirmek

"Sandırmak" ile ilgili cümle

  • "Kendisini ona yaklaşmış, onunla baş başa kalmış sandıran tenhalığa sevindi." - R. H. Karay

Sandırmak anlamı, kısaca tanımı:

Sanma : Sanmak işi, zannetme, zanneyleme.

Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.

Olmak : Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Sürdürmek, yürütmek. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Geçmek, tamamlanmak. Gerçekleşmek veya yapılmak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Sarhoş olmak. Yetişmek, olgunlaşmak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bulunmak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Yol açmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Uymak, tam gelmek. Hastalığa yakalanmak, tutulmak.

Diğer dillerde Sandırmak anlamı nedir?

İngilizce'de Sandırmak ne demek? : (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)