Sansürcü nedir, Sansürcü ne demek

  • Sanat eserlerini denetlemekle görevlendirilmiş kimse, sıkı denetimci.
  • Sansür yanlı

"Sansürcü" ile ilgili cümle

  • "Sansürcülerin çoğu cahil, tiyatrodan anlamaz kişilerdi." - M. And

Sansürcü anlamı, kısaca tanımı:

Sansür : Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin yayınının ve gösterilmesinin izne bağlı olması, sıkı denetim. Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin hükûmetçe önceden denetlenmesi işi, sıkı denetim.

Sansürcülük : Sansürcünün işi.

Sanat : Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Zanaat. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Eser : Yayın, kitap, yapıt. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Soyut kavramlarda belirti. İz, işaret, im.

Denetlemek : Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek.

Görev : İşlev. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Resmî iş, vazife. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.

 

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Denetimci : Denetim işini yapan kimse.

Yanlı : Yandaş.

Diğer dillerde Sansürcü anlamı nedir?

İngilizce'de Sansürcü ne demek? : n. censor

Fransızca'da Sansürcü : censeur [le]

Rusça'da Sansürcü : n. цензор (M)