Saptayıcı nedir, Saptayıcı ne demek

Saptayıcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Saptayan, sabit kılan, sürekli kılan
  • Tebeşir, boya, sulu boya, kurşun kalem çizim ve resimlerin bozulmalarını önlemek için bütün kâğıt yüzeyine püskürtücü ile sıkılan sakız ve alkol karışımı resim verniği.

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Resim) Tebeşirboya, suluboya ve kurşunkalemi çizim ve resimlerin bozulmalarını önlemek için bütün kâğıt yüzeyine püskürtücü ile sıkılan sakız-alkol karışımı resim verniği. a. bk. tablo verniği.

Bilimsel terim anlamı:

işleyim: Baskı düğme yapımında metal delgeç halkalarını tutturmaya yarayan uzun koni biçimindeki araç.

güzelsanatlar: a. Tebeşirboya, suluboya, kurşunkalem ve benzeri yapılmış olan çizim ve resimlerin bozulmalarını önlemek amacıyla bütün yüzeye püskürtülen sakız-alkol karışımı, b. Bu karışımı püskürten araç.

fotoğrafçılık: Saptama yunağında kullanılan karışım.

İngilizce'de Saptayıcı ne demek? Saptayıcı ingilizcesi nedir?:

fixative, fixator

Almanca'da Saptayıcı ne demek?:

fixiermittel

Saptayıcı anlamı, tanımı:

Sabit : Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan.

 

Sürek : Hızlı süren, hızlı giden. Süren, devam eden zaman. Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü.

Tebeşir : Bu maddeden yapılan, kara tahta, duvar vb. yüzeylere yazı yazmak için kullanılan, beyaz veya renkli çubuk. Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kaya.

Boya : Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde. Yazmak için kullanılan mürekkep. Aldatıcı görünüş. Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya.

Kurşun : Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi. Bu elementten yapılmış. Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).

Kalem : Bazı deyimlerde yazı. Yazar. Çeşit, tür. Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç. Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç. Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer.

Çizim : Çizme işi. Çizilerek oluşturulmuş biçim. Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi.

Sürekli : Yumuşak. Uzun süreli olarak, daima. Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.

Saptayıcı yıkama : Çekilen resim plakları ve filmlerin belirtici yıkaması yapıldıktan sonra kimyasal olayı durdurmak için yapılan ikinci yıkama.