Saraydüzü nedir, Saraydüzü ne demek

Saraydüzü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Sinop iline bağlı ilçelerden biri

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Bartın şehrinde, Amasra belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Afyon ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Saraydüzü hakkında bilgiler

Saraydüzü, Sinop ilinin bir ilçesidir. Boyabat ilçesine 28, il merkezine 110 km uzaklıktadır. İlçenin dağlık sayılabilecek dalgalı bir yapısı vardır.

Saraydüzü İlçesi, Boyabat’a bağlı bir bucak merkezi iken, 1990 yılında ilçe statüsü kazanmıştır.

İlçenin güneyinde, Çorum'a bağlı Osmancık, güneydoğusunda Samsun'a bağlı Vezirköprü, güneybatısında Çorum'a bağlı Kargı, kuzeyinde Boyabat ve kuzeydoğusunda Durağan vardır. Yüzölçümü bakımından ilin en küçük ilçelerinden biridir ve de ilin en güney ucundaki ilçesidir. İlçeye bağlı belde yoktur; bağlı köy sayısı ise 32’dir.

Kızılırmak Havzası’nda yer alan Saraydüzü İlçesi’nde, Tarım Master Planı’na göre dağlık alanlar II. agro-ekolojik alt bölge; ovalık alanlar ise III. alt bölgede kalmaktadır. Verimli tarım toprakları ilçe merkezi ve kuzeyinde yoğunlaşmıştır. Diğer alanlar ise VI. ve VII. sınıf nitelikli topraklardan meydana gelmektedir.

 

Saraydüzü anlamı, kısaca tanımı:

Sinop : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

İlçe : Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza.

Saray : Kamu işlerinin yürütüldüğü büyük yapı. Van iline bağlı ilçelerden biri. Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı. Devlet başkanı ve çevresi. Tekirdağ iline bağlı ilçelerden biri. Görkemli ve gösterişli yapı.

Boya : Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde. Aldatıcı görünüş. Resim yapmak için kullanılan kuru, sulu veya yağlı boya. Yazmak için kullanılan mürekkep.

Merkez : Belirli bir yerin ortası. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Polis karakolu. Biçim, tarz. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Bir işin öğretildiği yer.

Uzaklık : Uzak olma durumu, ıraklık. İki nokta arasındaki uzay ölçümü, mesafe.

Dağlık : Birçok dağın bulunduğu, dağlarla kaplı (bölge).

Dalgalı : Belli dalga boylarını alabilen, alternatif. Açıklı koyulu (renk). Dalga dalga görünen. Dalgası olan. Kıvrımlı (saç).

 

Bucak : İlçelerin, bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, nahiye. Burdur iline bağlı ilçelerden biri. Kenar, köşe, yer.

Statü : Heykel. Tüzük. Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu. Kadro bakımından bağlı olduğu durum, pozisyon.

Bağlı : Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir bağ ile tutturulmuş olan. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Kapatılmış olan, kapalı. Sınırlanmış, sınırlı. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste.

Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse.