Satım nedir, Satım ne demek

Satım; bir ticaret terimidir.

"Satım" ile ilgili cümle örnekleri

  • "'O Kimdi' adlı polisiye bir sevda romanı yayımladı. 'O Kimdi'yi de satımda bulamazsın." - S. İleri

Yerel Türkçe anlamı:

Satım, satma

Hukuki terim anlamı:

bey’. ~ sözleşmesi:bey’ akdi.

Satım anlamı, kısaca tanımı:

Alım satım : Alışveriş.

Dış satım : İhracat.

Spot satım : Fabrikalardan ve piyasalardan toptan ve vadeli mal satma.

Satımcı : Satım işini yapan (kimse).

Satımlık : Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik.

Alım satım bürosu : Alışveriş işlerinin yapıldığı veya düzenlendiği şube, yer, alım satım ofisi.

Alım satım ofisi : Alım satım bürosu.

Dış satımcı : İhracatçı.

Dış satımcılık : İhracatçılık.

Satış : Satıcı ile alıcı arasında yapılmış olan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılmış olan işlem, satım. Satma işi.

Satım seçme yetkisi : Alıcısına, belirli bir tarihte veya tarihe kadar bir varlığı belirli bir fiyattan satma hakkı veren sözleşme. krş. alım seçme yetkisi

Satımca : Malın değerini ve niteliklerini belirten belge. [Bakınız: fatura] Satılan her çeşit mal için gerekli bilgilerin tümünü kapsamak üzere satıcının alıcıya verdiği ayrıntılı sayışım belgesi.

 

Satımca benzeri belgeler : Tecimcilerin yapımla uğraşan kişilere imzalattırdıkları ve işin türü, özelliği ve değerini kapsayan günlemli gider kâğıtları, satış belgesi kullanmak zorunluluğunda olmayan üretimcilere satın alınan mal paraları ödenirken tecimciler tarafından düzenlenerek imza ettirilen üretimci alındısı gibi belgeler.

Satımca biçimi : Düzenlenecek satış belgesinin, sıra sayısı, düzenleyenin tecim adı ve işyeri, alıcısının tecim adı ve oturma yeri, mal ya da işin çeşidi, niceliği, değeri, tutarı, satılan mal, bu belgenin düzenlenmesinden önce verilmiş ise günü gibi bilgileri kapsamına alan biçimi.

Satımca değeri : Gümrükle ilgili malın, satımcasında gösterilen değeri.

Satımca düzeni : Satış belgelerinin, yapraklar halinde sıra sayılı olması, mürekkeple, makine ile ya da kopyalı kurşun kalemiyle doldurulması en az bir asıl ve bir örnek olarak çıkarılması, baş tarafında, iş iyesi ya da onun adına yetkili kişinin imzası bulunması gibi yasasıyla sınırlanan temel ilkelerini kapsayan düzen.

Satımca saklama zorunluluğu : Yazılık tutmak zorunluluğunda olmayan tecimcinin, tecimenden satın aldığı mallara ilişkin belgeleri beş yıl süre ile saklamak zorunluluğunda olması.

Satımcılık : Satımcının yaptığı iş.

Satımker olmak : Satma yanlısı olmak.

Diğer dillerde Satım anlamı nedir?

İngilizce'de Satım ne demek? : n. sale

Rusça'da Satım : n. продажа (F)