Satanist nedir, Satanist ne demek

Satanist; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Satanist hakkında bilgiler

Satanizm, Şeytan'ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti.

Satanizm, teistik satanizm ve ateistik satanizm (Laveyan satanizm) olmak üzere ikiye ayrılır. "Teistik satanizm" Şeytan'ın ruhani varlığına tapınılan, orta çağ kökenli satanizm türüyken; "ateistik satanizm" şeytan'ın sembol veya felsefi bir simge olarak kabul edildiği, ve bu simgenin dini inançlar başta olmak üzere; ortak değerlere karşı yüceltildiği satanizm türüdür.

Ateistik satanizm, ABD'li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytan Kilisesi ile ortaya çıkıp şekillenmiştir.

Teistik satanizm, Şeytan'ın ruhani varlığına ve gücüne tapınılan satanizm türüdür. Teizm'den yola çıkılarak, kutsal kitaplarda anlatılan veya ruhani boyuttaki bir Şeytan'a inanılır.

Satanist anlamı, tanımı:

Şeytan : Kötü düşünceli, kötü niyetli kimse. Hz. Âdem'e secde etmediği için cennetten kovulan, insanları Allah'ın emirlerine karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis. Çok kurnaz, uyanık (kimse).

Satanistlik : Satanist olma durumu.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

 

Mezhep : Anlayış, görüş. Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri. Öğreti.

Tapma : Tapmak işi.

Öğreti : Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin. Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü. Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek. Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin.

Ateist : Tanrıtanımaz.

Ruhani : Dinle ilgili, dinî bir havası olan, manevi, cismani karşıtı. Din ve mezhep işlerini ele alan, bunlarla ilgili bulunan. Ruhla ilgili.

Tapan : Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen, ağaçtan geniş araç, sürgü.