Satirized türkçesi Satirized nedir

Satirized ingilizcede ne demek, Satirized nerede nasıl kullanılır?

Satirize : Taşlamak. Hicvetmek. Satirize etmek. Yermek.

Satirizer : Satirize eden. Hicvetmek suretiyle dalga geçen kimse. Satarize eden kimse. İnsan aptallığının olumsuz yönlerini göstermek için alay ve hiciv kullanan kimse. Hicveden.

Satirizers : Hicveden. Hicvetmek suretiyle dalga geçen kimse. Satirize eden. İnsan aptallığının olumsuz yönlerini göstermek için alay ve hiciv kullanan kimse. Satarize eden kimse.

Satirizes : Hicvetmek. Yermek. Satirize etmek. Taşlamak.

Satirizing : Hicvetmek. Yermek. Satarize edici. Taşlamak.

Satirist : Heccav. Hicivci. Taşlamacı. Yergi yazarı. Yergici.

Satirised : Taşlanmış. Taşlama veya hiciv yazmak. İnsan aptallığının olumsuz yönlerini göstermek için alay ve hiciv kullanmak (ayrıca satirize). Satirize. Hicvedilmiş. Satirize edilmiş. Hicvetmek suretiyle dalga geçmek.

Satirical : İnsan aptallığının olumsuz yönlerini göstermek için alay ve hiciv kullanan. Yergi türünden. Yerici. Satirik. Hicivli. Yergili. Taşlamalı. Hiciv niteliğinde. Taşlama veya yergi özelliklerine sahip olan. Hicivsel.

Satirising : İnsan aptallığının olumsuz yönlerini göstermek için alay ve hiciv kullanmak (ayrıca satirize). Hicvetmek suretiyle dalga geçmek. Taşlama veya hiciv yazmak. Satarize edici.

 

Satirists : Heccav. Hicivci. Yergici. Taşlamacı.

İngilizce Satirized Türkçe anlamı, Satirized eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Satirized ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Fleers : Taklit etmek. Alayla gülümsemek. Eğlenmek. Alay. Eğlenme. İstihza. Dalga geçmek. Alay etmek. Küçümsemek.

Travestied : Gülünçleme. Gülünç veya rezil duruma düşürmek. Gülünç bir hale sokmak. Parodi. Gülünç duruma düşürmek. Alay. Komik taklidini yapmak. Hiciv. Taklit.

Satirizing : Satarize edici.

Satirises : Hicvetmek suretiyle dalga geçmek. İnsan aptallığının olumsuz yönlerini göstermek için alay ve hiciv kullanmak (ayrıca satirize). Satirize etmek. Taşlama veya hiciv yazmak.

Satirizes : Satirize etmek.

Ridicule : Alay konusu yapmak. Dalga geçmek. Eğlenme. Gülmek. Eğlenmek. Alay konusu olma. Alaya almak. Alay. İle eğlenmek. Lağa koymak.

Fleered : Alay etmek. İstihza. Alayla gülümsemek. Eğlenmek. Alay. Taklit etmek. Eğlenme. Dalga geçmek. Küçümsemek.

Decries : Zemmetmek. Batırmak. Rezil etmek. Kınamak. Kötülemek. Azarlamak.

Decrying : Kınamak. Azarlamak. Rezil etmek. Kötülemek. Batırmak. Zemmetmek.

 

Epigrammatize : Nükteleştirmek. Epigram şeklinde anlatmak. Nükte yapmak. Vecizeleştirmek.

Satirized synonyms : jest at, poke fun, blackguard, criticizes, burlesquing, stoned, rib, backbite, backbites, pelting, laugh at, criticize, denigrate, decry, lapidify, lampoons, pelt, pelts, lapidated, lampooned, backbit, burlesque, lapidates, denunciate, burlesques, lampoon, pelted, roast, fleer, sanitised, satirize, backbitten, fleering.