Savı kanıtsama nedir, Savı kanıtsama ne demek

Savı kanıtsama; bir mantık terimidir.

  • Bir şeyi yine kendisine dayanarak, kendisini kanıt göstererek tanıtlamaya çalışma

Savı kanıtsama anlamı, kısaca tanımı:

Kanıt : Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil. Anlaşmazlık konusu olan şeyde, yargıcın kanılarını oluşturan şey, delil. Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman.

Tanıtlama : Tanıtlamak işi, ispatlama. Öne sürülen bir iddianın doğruluğunu mantıksal yöntemle gösterme.

Çalışma : Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Çalışmak işi, emek, say. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.