Saydam tabaka nedir, Saydam tabaka ne demek

Saydam tabaka; bir anatomi terimidir.

  • Gözün ön bölümünde bulunan, ışığı geçiren küresel zar, kornea

Biyoloji'deki anlamı:

Göz yuvarını örten en dış örtünün 1/6'sını teşkil eden saydam, ön bölgesi. Dıştan içe doğru kornea epiteli, Bowman zarı, stroma, Descemet zarı ve endotel tabakalarından oluşur.

(Lat: stratum: tabaka; lux: ışık) Derinin epidermis tabakasında, granüllü tabakanın üzerinde ve keratinli tabakanın altında yer alan, hücreleri eleidinle dolu olduğu için saydam görülen tabaka.

Bileşik gözün her bir ommatidyumunun dış saydam tarafı. Kornea.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: boynuzsu tabaka]

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Göz yuvarını örten en dış örtünün 1/6’sını oluşturan saydam ön bölgesi, kornea.

İngilizce'de Saydam tabaka ne demek? Saydam tabaka ingilizcesi nedir?:

cornea

Saydam tabaka hakkında bilgiler

[Bakınız: kornea]

Saydam tabaka kısaca anlamı, tanımı:

Kornea : Saydam tabaka.

Saydam : İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf, transparan. Sayısal ortamda hazırlanmış, yansıtım aygıtında kullanılmaya özgü pozitif görüntü, slayt, diyapozitif. Asetat. Açık seçik, belirgin. Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöze konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt.

 

Tabaka : Katman. Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Katman. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt. Derece.

Tabak : Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap. Sepici. Bu kabın alacağı miktarda olan.

Bölüm : Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Çağ, devir. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.

Küresel : Küre biçiminde olan, kürevi. Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global. Küre ile ilgili olan.

Diğer dillerde Saydam tabaka anlamı nedir?

İngilizce'de Saydam tabaka ne demek? : n. cornea

Fransızca'da Saydam tabaka : (gözde) cornée [la]

Almanca'da Saydam tabaka : n. Kornea

Rusça'da Saydam tabaka : n. роговица (F)