Scatoma türkçesi Scatoma nedir

  • Skatom.
  • Rektum veya kolon bağırsağında tümöre benzer dışkı yığını (tıp veya medikal terimi).

Scatoma ingilizcede ne demek, Scatoma nerede nasıl kullanılır?

Scatol : İndol. Skatol.

Scatologic : Dışkı ve iğrençliğe karşı anormal ilgiye ilişkin. Dışkı ve iğrençlik çalışmasına ilişkin. Fosilleşmiş dışkı çalışmasına ilişkin.

Scatological : Müstehcen. Açık saçık.

Scatologies : Dışkı inceleme. Skatoloji. Edebiyatta müstehcenliği arama. Koproloji. Gübre araştırma bilimi.

Scatology : Açık saçık yazılar.

Confiscator : Haciz koyan. Rehin amacıyla başkasına ait malı hapseden kimse. Yasal bir hakkı kaldıran kimse. Ele geçiren veya el koyan kimse. Haciz koyan kimse.

Confiscatory : İnsafsız. Haydut gibi. Müsadere ile ilgili. El koyar gibi. Acımasız.

Scatophagous : Dışkı veya gübrede beslenen. Dışkı yiyen (zooloji).

Piscatology : Balık bilimi. Piskatoloji.

Confiscators : Ele geçiren veya el koyan kimse. Yasal bir hakkı kaldıran kimse. Haciz koyan kimse. Rehin amacıyla başkasına ait malı hapseden kimse. Haciz koyan.

İngilizce Scatoma Türkçe anlamı, Scatoma eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Scatoma ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Visual defect : Görme bozukluğu. Gözde, göz sinirinde ya da beynin görsel alanında oluşan bir aksaklık nedeniyle tam olarak görememe durumu, bk. az gören, kör. Görme özürü.

 

Lenticel : Kovucuk. Odunlu bitkilerde, kabukta gevşek dizilmiş, hücreler arası alanları fazla, mercek şeklindeki kabarcıkların oluşturduğu, stoma gibi gaz alış verişi ile ilgili yapı. lentisel.

Pore : Por. İncelemek. Düşünüp taşınmak. Biyolojik yapılarda çeşitli görevleri olan farklı çaplardaki küçük delik, por. Konsantre olmak. Çekirdek kılıfı üzerinde sitoplazma ile nükleoplazma arasında ilişkiyi sağlayan, sekiz çevresel granül ile bir merkezi tıkaca sahip özelleşmiş delik yapısı; halkasal lamellerdeki benzer yapılar. böcek yumurtası kabuğunda solunuma yarayan delik şeklindeki yapı. 3.biyolojik yapılardaki, çeşitli görevleri olan farklı çaplardaki delikler. Güneş yüzeyinde görülen küçük, yuvarlak, kara lekelerden her biri. bunlardan kimi söner, kimi de gelişerek güneş lekelerini doğurur. Derin düşünmek. Dikkat kesilmek. Gözünü dikmek.

Aperture : Kartlar üzerinde açılan ve içerisine mikrofilm parçası geçirilen delik. Fotoğraf makinesi açıklığı. Gedik. Bir ışık düzengecinin açılma derecesi, ayarlandığı açıklık. Pencere. Açık. Açıklık. Boşluk. Açıt. Irakgörür fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği deliğin çapı.

Scatoma synonyms : scintillating scotoma, annular scotoma, water stoma, water pore, visual disorder, hydathode, visual impairment, flittering scotoma, paracentral scotoma, hemianopic scotoma, vision defect, germ pore, stomate, central scotoma.