Schizothymic türkçesi Schizothymic nedir

  • İçe dönük ve hayalci davranış sergileme eğilimi.
  • Birşekilde şizofrenik davranışa benzeyen davranış sergileme eğiliminde olan.
  • Şizotomik.

Schizothymic ingilizcede ne demek, Schizothymic nerede nasıl kullanılır?

Schizothymia : Şizotimi. İçe dönük ve hayalperest davranış. Şizotomi. Şizofrenik davranış modellerini andıran. Birşekilde şizofrenik davranışa benzeyen davranış.

İngilizce Schizothymic Türkçe anlamı, Schizothymic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Schizothymic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mental disorder : Davranış bozukluğu. Akli dengesizlik. Birey kişiliğinin toplumsal-ruhsal çevresine uyamaması, fiziksel ya da toplumsal-ruhsal bakımlardan bunalım içine düşerek çözülmesi, bozulması durumu. Ruhsal bozukluk. Akıl hastalığı. Ansal bozukluk. Zihinsel hastalık.

Folie : Ruhsal bozukluk. (fransızca'dan) aklın veya duyguların psikolojik rahatsızlığı. Akıl hastalıkları veya delilik için yansız ve eski terim.

Mental disturbance : Zihinsel hastalık. Ruhsal bozukluk.

Disturbance : Hata payı. Doğrusal regresyon çözümlemesinde y ile x arasındaki gerçek ilişki modelinde, (a+bx) ile hesaplanan tahmini ana kitle değeriyle gerçek ana kitle y değeri arasındaki fark. Telaş. Rahatsızlık. Bozunum. Üzüntü. Kayaçların bir kırık boyunca yerlerinden oynaması, dizilişlerinin bozulması. Veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Rahatsız etme. Sıkıntı.

Schizothymic synonyms : psychological disorder.