School bag türkçesi School bag nedir

  • Okul çantası.

School bag ingilizcede ne demek, School bag nerede nasıl kullanılır?

School : Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu. öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim topluluğu. bir bilim, felsefe ve sanat kolunda belirli nitelik ve özellikleri bulunan akım, biçim ve görüşe verilen ad. Eğitim, tiyatro alanlarında kullanılır. Okula göndermek. Balık sürüsü. Terbiye etmek. Ekol. Sürü halinde yüzmek (balık). Yetiştirmek. Okul. Okutmak.

Bag : Şişirmek. Poşet. Avlamak. Sarkmak. Torbalanmak. Çalmak. İç etmek. Torbaya koymak. Torba. Kapmak (sandalye).

School administration : Okul yönetimi. Okul idaresi. Öğretim çalışmalarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, bütçenin hazırlanması, verilen ödeneğin harcanması, okul binasının bakımı vb. işlerin tümüne verilen ad.

School age : Okul yaşı. Okul çağı. Zihin ve beden gelişmesi bakımından durumları uygun bütün çocukların okula devam etmelerinin gerektiği ve yasayla saptanmış olan çağa rastlayan herhangi bir yaş.

School architect : Okul mimarı. Okul binalarının yapımı ve geliştirilmesi konularında uzman olan mimar.

School architecture : Okul mimarlığı. Okul binalarının büyüklüğü, eğitim ve öğretim bakımından görevselliği, ısıtma ve ışıklandırma durumu, güzelduyusal niteliği gibi sorunları inceleme ve uygulama konusu yapan mimarlık alanı.

 

İngilizce School bag Türkçe anlamı, School bag eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak School bag ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Satchel : Sırtta taşınan okul çantası. Omuz çantası. Omuza asılan okul çantası. Çanta.

Satchels : Omuza asılan okul çantası. Çanta. Sırtta taşınan okul çantası. Omuz çantası.

Schoolbag : Okul malzemelerini ve kitapları taşımak için çanta.

School bag synonyms : book bag.