Scoptophilia türkçesi Scoptophilia nedir

  • (psikoloji) görsel uyarıcıdan (pornografi gibi) cinsel haz alma.
  • Skoptofili.

Scoptophilia ingilizcede ne demek, Scoptophilia nerede nasıl kullanılır?

Scoptophiliac : (psikoloji) görsel uyarıcıdan (pornografi gibi) cinsel haz alan kimse.

Scoptophilic : (psikoloji) görsel uyarıcıdan (pornografi gibi) cinsel haz alan.