Scrutinized türkçesi Scrutinized nedir

  • İnce eleyip sık dokumak.
  • İyice incelenmiş.
  • Dikkatle incelenmiş.
  • Dikkatle incelemek.
  • İrdelenmiş.
  • İyice incelemek.
  • İnce eleyip sık dokunmuş.

Scrutinized ingilizcede ne demek, Scrutinized nerede nasıl kullanılır?

Scrutinize : Bütün boyutlarıyla ele almak. Dikkatle gözden geçirmek. Mercek altına almak. Tetkik etmek. Oy saymak (şirketlerin genel kurul toplantılarında oylama sonrası). Yakın takibe almak. Mütalaa etmek. İncelemek. Dikkatle bakmak. İyice incelemek.

Scrutinizers : İyice inceleyen. İnce eleyip sık dokuyan. Dikkatle inceleyen. Müfettiş (ayrıca scrutiniser). Dikkatli bir şekilde araştırıp denetleyen kimse. İyice araştıran. İrdeleyen. Araştırmacı.

Scrutinizes : Mütalaa etmek. Mercek altına almak. Dikkatle incelemek. İnce eleyip sık dokumak. Yakın takibe almak. Bütün boyutlarıyla ele almak. İyice incelemek. Oy saymak (şirketlerin genel kurul toplantılarında oylama sonrası). İncelemek. Tetkik etmek.

Scrutinization : Sıkı denetim. Titiz araştırma. Kılı kırk yaran kontrol.

Scrutinizing : Dikkatle inceleme. İnce eleyip sık dokumak. İyice inceleme. İnce eleyip sık dokuma. Dikkatle incelemek. İyice incelemek. İrdeleme.

Scrutineer : Oy sayan kişi. Oy sayım memuru. Eleştirmen. Sorgu hakimi. Oy sayıcı. Resmi müfettiş (çogunlukla oy pusulalarının).

 

Scrutinises : Denetlemek. Dikkatle incelemek. Oy saymak (şirketlerin genel kurul toplantılarında oylama sonrası). Mercek altına almak. İrdelemek. Soruşturmak. Araştırmak. Sıkı şekilde kontrol etmek. Teftiş etmek (ayrıca scrutinize). Bütün boyutlarıyla ele almak.

Scrutinizingly : Dikkatlice inceleyerek. İrdeler bir şekilde inceleyerek. Araştırmacı bir üslupla. Sıkı bir denetleme ve muayene yapacak şekilde. Dikkatli ve sıkı bir araştırma ve inceleme yapacak tarzda.

Scrutineers : Sorgu hakimi. Oy sayıcı. Resmi müfettiş (çogunlukla oy pusulalarının). Eleştirmen. Oy sayan kişi. Oy sayım memuru.

Scrutinising : Soruşturmak. Denetlemek. İrdeleme. Dikkatle inceleme. Sıkı şekilde kontrol etmek. Teftiş etmek (ayrıca scrutinize). İnce eleyip sık dokuma. Araştırmak. İyice inceleme.

İngilizce Scrutinized Türkçe anlamı, Scrutinized eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Scrutinized ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Examine closely : Yakından incelemek.

Get to the bottom of : Nedenini bulmak. Kaynağına inmek. Kökenine inmek. İşin kökenine inmek. Esasını anlamak. Bir şeyin asıl sebebini bulmak. Nedenini bulup çözmek. Meselenin özünü öğrenmek. Temeline inmek.

Dissect : İnceden inceye incelemek. Parçalara ayırıp incelemek. Ayırmak. Kadavrada çalışmak. Diseke etmek. Kadavrayı incelemek. Kesip parçalara ayırmak. Parçalara ayırmak.

Anatomize : Dikkatle ayırmak. Açımlamak. Derinlemesine incelemek. Parçalara ayırıp incelemek. Teşrih etmek.

Scrutinises : Soruşturmak. Tetkik etmek. İrdelemek. Denetlemek. Araştırmak. Teftiş etmek (ayrıca scrutinize). Mercek altına almak. Yakın takibe almak. Bütün boyutlarıyla ele almak.

 

Scrutinize : Tetkik etmek. Dikkatle bakmak. Bütün boyutlarıyla ele almak. İncelemek. Oy saymak (şirketlerin genel kurul toplantılarında oylama sonrası). Mercek altına almak. Dikkatle gözden geçirmek.

Scrutinised : Sıkı şekilde kontrol etmek. Denetlemek. Araştırmak. Teftiş etmek (ayrıca scrutinize). Soruşturmak.

Anatomizes : Parçalara ayırıp incelemek. Açımlamak. Dikkatle ayırmak. Derinlemesine incelemek. Teşrih etmek.

Examine : Sınamak. İmtihan etmek. Gözden geçirmek. Sınavdan geçirmek. Sınav yapmak. İrdelemek. İncelemede bulunmak. Sorguya çekmek. Yoklamak. Eleştirmek.

Flyspecked : Mütalaa edilmiş. Tetkik edilmiş. Sinek veya böcek pisliği lekeli. Küçük siyah bir benekle lekelenmiş veya sinek salgısı tarafından yapılan leke. Gözden geçirilmiş.

Scrutinized synonyms : see, inspected, take stock, size up, scan, scrutinizing, anatomizing, scrutinise, search, get to the bottom, anatomized, explore, scrutinizes, search into, dissects, anatomise.