Scurviness türkçesi Scurviness nedir

Scurviness ingilizcede ne demek, Scurviness nerede nasıl kullanılır?

Scurvier : Daha aşağılık. Daha pislik. Aşağılık. Pislik.

Scurvies : Skorbüt. Alçak. Pislik. İskorbüt hastalığı. İğrenç. Skorbütüs. Aşağılık. İskorbüt.

Scurviest : Pislik. En pislik. Aşağılık. En aşağılık.

Scurvily : Ahlaksız ve terbiyesiz bir şekilde. Aşağılıkça. Pislikçe. Rezilce. Alçakça.

İngilizce Scurviness Türkçe anlamı, Scurviness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Scurviness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Enormities : Habislik. Büyüklük. Muazzamlık. İğrençlik. Aşırı zalimlik. Cinayet. Şer. İrilik.

Ignobility : Adilik. Ahlaksızlık.

Revengefulness : Kindarlık. Hınç. Öç alma isteği.

Ignominies : Şerefsizlik. Kepazelik. Rezalet. Rezillik. Namussuzluk. Düşüş. Yüz karası. Umumi nefret.

Grievance : Şikayet. Dert. Kindarlık. Şikayete sebep olan durum. Yakınma. Sıkıntı. Şikayete yol açan durum. Sorun. Sıkıntı sebebi.

Feloniousness : Suça yönelik olma. Canilik. Suç. Kasıtlı olma. Günahkarlık. Cürümle ilgili olma durumu. Suçluluk.

Enormity : İrilik. Aşırı zalimlik. Şer. Muazzamlık. Habislik. Büyüklük. İğrençlik. Büyük kötülük.

 

Contemptibleness : Aşağılıklık. Rezillik. Horluk. Adilik.

A bad turn : Kötü muamele.

Bane : Ziyan. Zehir. Dert. Afet. Felaket. Zarar. Yıkım.

Scurviness synonyms : curly, vindictiveness, baseness, abjectness, devilries, despicableness, contemptibility, ignobleness, banes, grievances, belial, waviness, cowardice, coward, badness, spitefulness, blackness, vulgarness, dirt, devilry, strength, curve, bad, curvature, beastliness, diskindness, dastardliness, bads, disservice, darkness, deviltries, bassness, deviltry.

Scurviness zıt anlamlı kelimeler, Scurviness kelime anlamı

Weakness : Hasta oluş. İnginlik. Güçsüzlük. Dayanıksızlık. Sönüklük. Zayıflık. Zaaf. Halsizlik. Cansızlık. Kuvvetsizlik.

Straight : Düz (çizgi). Uyuşturucu kullanmayan kimse. Düz hat. Düzgün. Doğru. Düz çizgi. Düz. Kent. Düzlük. Dosdoğru.

Straightness : Açık sözlülük. Düz olma. Dürüstlük. Düzlük. Doğruluk.

Scurviness antonyms : curly.

Scurviness ingilizce tanımı, definition of Scurviness

Scurviness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Vileness. Meanness. The quality or state of being scurvy.