Seçkin nedir, Seçkin ne demek

Seçkin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena.
 • Bir toplumda saygın ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde tutan (kişi veya grup), elit

"Seçkin" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Burası seçkin konukların ağırlandığı yerdi." - İ. O. Anar

Seçkin isminin anlamı, Seçkin ne demek:

Erkek ismi olarak; Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, seçilen. Kız ismi olarak; Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, seçilen.

Bilimsel terim anlamı:

Bir toplumun büyük kesimini oluşturan halk kütlesi dışında kalan küçük bir aydın kesiminden oluşan kütle. bk. seçkin kültürü, halk.

Üstün değerli (dize), bk. seçkin dize.

İngilizce'de Seçkin ne demek? Seçkin ingilizcesi nedir?:

selected

Osmanlıca Seçkin ne demek? Seçkin Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

berceste

Seçkin kısaca anlamı, tanımı:

Seçki : Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji.

Seçkincilik : Seçkinci olma durumu.

Seçkinleşme : Seçkinleşmek durumu.

 

Seçkinleşmek : Seçkin duruma gelmek.

Seçkinlik : Seçkin olma durumu, mümtazlık.

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Benzeşim. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.

Nitelik : Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

Üstün : Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan.

Mümtaz : Seçkin.

Güzide : Aydın, okumuş, seçkin (kimse). Seçkin, seçilmiş, seçme.

Mutena : Özenilmiş, özenli bir biçimde yapılmış. Seçkin, önemli.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

Seçkin dize : İnce, güzel; imgelerde yaşayacak değerde ölmez dize: Eğer maksut eserse mısra-ı ber-ceste kâfidir. (Ragıp Paşa)

 

Seçkin kültürü : Seçkin kesimin halkla ortak olduğu geleneksel kültür dışında kalan ve salt kendi yaratılarından oluşan kültür, bk. seçkin, halk.

Seçkinci : Seçkin kimselerden yana olan.

Seçkiner : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Üstün, seçilmiş, beğenilen kimse.

Seçkinler : Bir toplumda gücü ve saygınlığı olan toplumsal küme.

Seçkinler dolaşımı : (Pareto) İnsanlık tarihi boyunca aşağı toplumsal sınıflar içindeki yetenekli bireylerin, yönetici yerlerde bulunan ve kapalı bir sınıf oluşturan seçkinlerle savaşarak, onların yerini aldığını savunan görüş.

Seçkin ile ilgili Cümleler

 • O seçkin.
 • Sen bir seçkinci misin?
 • Yöneten seçkinlerin zulmüne karşı direnin.
 • Seçkin bilim adamları arasında huzursuz hissetti.
 • Ali çok seçkin.
 • Seçkinlerin temsilcileri geçmişin kategorilerine göre düşünmeye devam ediyorlar.
 • Ali seçkin bir koçtu.
 • Ali seçkin.
 • Gökyüzü arenası... Yalnızca seçkinlerin gidebildiği bir yerdir.

Diğer dillerde Seçkin anlamı nedir?

İngilizce'de Seçkin ne demek? : adj. select, choice, exclusive, distinguished, selected, outstanding, picked, eminent, excellent, pre eminencent, privileged, prominent, top hole, top line, topflight, well-chosen

Fransızca'da Seçkin : choisi/e, de choix, de marque, distingué/e, exquis/e, émérite, éminent/e, sélect/e

Almanca'da Seçkin : n. Elite

adj. auserkoren, auserlesen, ausersehen, auserwählt, ausgesucht, elitär, erlesen, exquisit, gewählt, prominent

Rusça'da Seçkin : adj. избранный, отборный, незаурядный, выдающийся