Securities türkçesi Securities nedir

 • Senedat.
 • Tahvilat.
 • Kıymetli evrak.
 • Değerli belgeler.
 • Taşınır değerler.
 • Esham.
 • Menkul değerler.
 • Menkul kıymetler.
 • Ekonomi alanında kullanılır.
 • Kıymet.
 • İnanca, borçlanım, tutu, pay, borç belgitleri, taşınır değer, güvence ödeği, her tür tecimsel belgit, borsada işlem görsün ya da görmesin iyesine ve taşıyanına bir hak, bir alacak sağlayan belgeler.
 • Pay ve borç belgiti değerli kağıt, taşınır mal, güvenceli ödek ve her çeşit tecimsel belgeler.
 • Emisyon.
 • Senetler.
 • Tahviller.

Securities ile ilgili cümleler

English: Socially awkward people tend to develop insecurities.
Turkish: Sosyal garip insanlar güvensizlikleri geliştirmek eğilimindedir.

Securities ingilizcede ne demek, Securities nerede nasıl kullanılır?

Securities analysis : Menkul kıymet analizi.

Securities and exchange commission : Sec. Menkul kıymet satışını ve halka arzı düzenleyen abd kurulu. Güvenlik ve değiştirme komisyonu. Abd menkul kıymetler ve borsalar komisyonu. Abd'de borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen düzenleyen kurum. Abd sermaye piyasası kurumu.

Securities and exchange commissions : Menkul kıymet satışını ve halka arzı düzenleyen abd kurulu. Sec. Abd menkul kıymetler ve borsalar komisyonu. Sermaye piyasası kurulu. Güvenlik ve değiştirme komisyonu. Abd sermaye piyasası kurumu. Abd'de borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen düzenleyen kurum. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve yatırımcıların hak ve çıkarlarının korunmasını sağlamak amacıyla kurulan düzenleyici ve denetleyici kurum. (capital markets board of turkey) türkiye’de sermaye piyasasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ile idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulan kurum.

 

Securities exchange : Menkul kıymetler borsası. Menkul değer borsası. Menkul kıymet borsası.

Securities firm : Borsada tahvil ve senet satan şirket. Tahvil ve senet firması. Hisse senedi komisyoncusu şirket.

Securities lending process : Menkul değer ödünç işlemleri. Aracı kurum ile müşteri arasında düzenlenen sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, ödünç veren taraftan yoktan satış için ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için taşınır değerlerin verilmesi ve aynı tür taşınır değerlerin fazlasıyla geri alınması.

Securities in exchange for dividends : Karpayı almak yerine tahvil alımı ile ilgili işletme türü. Karpayına karşılık olarak tahvil.

Asset backed securities : Varlığa dayalı taşınır değerler. Genel finans ortaklıkları, bankalar, finansman şirketleri ve finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar ile gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ticari işlemlerinden doğmuş olan alacakları veya devralacakları alacaklar karşılığında çıkardıkları taşınır değerler. krş. menkul değerleştirme. Varlığa dayalı menkul kıymetler. Varlığa dayalı menkul kıymet.

Securities industry : Menkul kıymetler endüstrisi. Güvenlik endüstrisi.

 

Advance on current securities : Taşınır değerleri tutulama karşılığı verilen ödünç para. Taşınır mallara karşılık öndelik. Esham ve tahvilat karşılığı avans. Taşınır değerlerin tutulanması karşılığı öncelikle yapılan ödemeler. pay ve borç belgitleri karşılığı verilen öndelikler. Pay ve borç belgitleri karşılığı öndelik.

İngilizce Securities Türkçe anlamı, Securities eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Securities ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bonds : Bonolar.

Personal assets : Kişisel mal varlığı. Kişisel mallar. Menkul mallar. Şahsi mallar.

Emissions : Yayınlama. Çıkarma. Yayma.

Abadir test : Abadir sınaması.

A posteriori criteria : Ardıl ölçüt.

Transmission : Bulaştırma. Yayın. Bilgisayar, bilişim, kimya, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Aktarma. Başka bir ülkeden, başka bir televizyon ağından alınarak gerçekleştirilen yayın. Kalıtsal özelliklerin anne babadan yavruya geçişi bulaşıcı nitelikte bir hastalığın, etkenin bir bireyden diğer bir bireye, bir organdan diğer bir organa geçişi. İntikal. İletme. Transmisyon. Bir bilginin bir ya da birkaç uzak yerde elde edilmesinin sağlanması. iletim sözcüğü de kullanılmaktadır.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

Chattels : Mallar. Menkul mallar. Taşınır mallar. Taşınabilir mallar.

Mutual funds : Yatırım fonları. Yatırım fonu. Karşılıklı para. Başka şirket hisselerine yatırım yapan şirket.

Bills : İç çamaşırları.

Securities synonyms : dignity, preciousness, acta, worths, marketable securities, endorsement, a priori probability, a level, emission, a posteriori probability, negotiable instruments, abel blanchard model, a error, stocks and shares, a priori information, worth, aalen estimator, funds, adorableness, banknotes issued, worthed, effects, issuance, a b model, abc method, a priori analysis, dignities, tangible assets, valuation, bull market, commercial paper, value, portfolios.