Sedimentasyon nedir, Sedimentasyon ne demek

Sedimentasyon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Bir sıvının içerdiği maddelerin dibe çökmesi olayı.

Alyuvar çökme hızı.

Teknik terim anlamı:

Tortu oluşması, çökelme.

Sedimentasyon hakkında bilgiler

Çökelme veya tortullanma, doğal oluşumlu bir materyaldir ki bu materyal kötü havadan dolayı aşınma ve erozyon sürecinde bozulur. Daha sonra bu tortulanma hava hareketi, su veya buz ya da parçacıklar üzerinde hareket eden yer çekimi ile taşınır. Meydana gelişi bir çözelti ya da süspansiyondaki katı parçacıkların dibe çökmesiyledir. Çeşitli meteryallerin (kum, taş, bitki ve hayvan kalıntıları) yeryüzünün çukur (jeosenklinal) yerlerinde birikip doğal bir harç ile birleşerek katılaşması sonucu sedimenter yani tortul kayaçlar meydana gelir. Mesela kömür, linyit, tebeşir birer organik tortul kayaçken, kalker (kireçtaşı), jips (alçı taşı), kayatuzu ise kimyasal tortul kayaçlara örnek verilebilir. İnsanlarda da çeşitli sedimantasyon faaliyetleri oluşabilir. Tortulanmalar daha çok su (akışsal süreç), rüzgâr (esinti süreci) ve buzullar ile taşınır. Sahil ve ırmak kanal birikimleri akışsal taşınma ve yığılmanın örnekleridir, gerçi gölde yavaş hareket eden veya sabit duran suda ve okyanus kumullarında ve taşınan ince taneli topraklarda ortaya çıkan tortulanma rüzgara bağlı taşınması ve yığılmanın örnekleridir. Buz moren yığılmaları ve toprak aşınmaları buzsal taşınma ile oluşan tortulanmalarıdır. Tortulanma insan yapımı dalgakıranlarla ortaya çıkar. Çünkü dalgakıranlar suyun akış hızını azaltır, bu yüzden dere çok tortu yükü taşıyamaz. Tortulanma bir akışın uzunluğuna, boyutuna, hacmine, yoğunluğuna ve şekline göre taşınır. Daha güçlü akıntı yükselmeyi ve parçacıklar üzerinde sürüklenmeyi arttırır, bu esnada daha geniş ve yoğun parçalar akıntının içine düşer.

 

Sedimentasyon kısaca anlamı, tanımı

Sediment : Suda çözünmeyen, asılı hâlde duran taş, toprak parçacıkları ve organik maddelerin su zemininde oluşturduğu yığın. Bir sıvının bekletilmesi veya santrüfüj edilmesi sonucu dibe çöken madde

Sedimentasyon katsayısı : Özgün koşullar altında santrifüj edilen bir partikülün sedimantasyon oranının özgünleşmiş fiziksel bir sabiti.

Sedimentasyon pipeti : Kan hücrelerinin çökme hızını belirlemede kullanılan, uzunluğu 30 cm, çapı 3 mm ve milimetrik olarak ölçülendirilmiş özel bir pipet.

Alyuvar çökme hızı : Pıhtılaşması önlenmiş bir kanda, alyuvarların belirli bir zaman biriminde yer çekimi etkisiyle milimetre olarak çöktüğü mesafe, sedimentasyon. Bir hastalığın tanısından çok gidişatı hakkında bilgi verir.

Tortul kayaçlar : Çeşitli kökenden tortuların katmanlar durumunda sıkışıp katılaşmalarıyla oluşan üç büyük kayaç takımından biri. bk. Püskürük kayaçlar, başkalaşmış kayaçlar.

 

Sedimantasyon : Tortu oluşması, çökelme. Tortulaşma. Pıhtılaşması önlenmiş kanda, alyuvarların dibe çökme hızının ölçülmesiyle yapılmış olan bir tür kan muayenesi.

Tortul kayaç : Yerkabuğunda, tortullaşma ile oluşmuş kayaç.

Jeosenklinal : Yer kabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlı olarak kat kat kalın tortullarla dolmuş bulunan bölümü.

Süspansiyon : Asıltı. Bir otomobil şasisinin yayla sağlanmış esnekliği.

İnce taneli : Taneleri küçük ve ince olan.

Dalgakıran : Kıyıdaki yapıları, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılmış olan uzun set.

Tortulanma : Tortulanmak işi.

Kalıntılar : Öneli gelmiş ve bitmiş olduğu halde ödenmemiş olan borç artıkları.

Yer çekimi : Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, arz cazibesi.

Tortu yükü : Bir hazne kayacının üstünde bulunan katmanların tüm ağırlığı.

Sürüklenme : Sürüklenmek işi.

Katılaşma : Katılaşmak işi. Bir maddenin sıvı durumundan katı duruma geçmesi, tasallüp.

Alçı taşı : Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips.

İnce tane : A. S. T. M. tane büyüklüğü dizininde, tane büyüklüğü sayısı 7-8 olan tane.

Akış hızı : Fırın atmosferlerinin denetiminde, ayarı gereken gazların birim zamanda akan oylumu.

Diğer dillerde Sedimentasyon anlamı nedir?

İngilizce'de Sedimentasyon ne demek ? : sedimentation