Sekiz nedir, Sekiz ne demek

Yerel Türkçe anlamı:

Sekiz

Sekiz hakkında bilgiler

8, 7'den sonraki ve 9'dan önceki çift tamsayıdır.

Sekiz ile ilgili Cümleler

 • Onu piyano çalarken dinlesen onun asla sekiz yaşındaki bir çocuk olduğunu düşünmezsin.
 • Biz o zaman on sekiz yaşındaydık.
 • Üç kere altı on sekizdir.
 • Sekiz artı iki on eder.
 • Sekiz buçuğa kadar uyuyacağım.
 • Sekiz ay sonra hazır olacağım.
 • O, sabah sekizde kalktı.
 • Sekiz aydır ayığım.
 • O sekiz trenini yakalamak için acele ediyor.
 • Sekiz ay geçtikten ve onun kırık kalbi iyileştikten sonra, George sonunda tekrar kızlarla flört etmeye başladı.
 • Meryem ve Mustafa sekizinci sınıftan beri birbirlerine aşık.
 • Üç kere altı on sekize eşittir.
 • Sekiz ay sonra, nihayet gene kızlarla çıkmaya başladı.
 • Sekiz Ağustosta Ulusa seslendi.

Sekiz kısaca anlamı, tanımı:

Sekizçifte : Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde sekizer küreği olan tekne.

Sekiztek : Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde dörder küreği olan tekne.

Sekiz yüzlü : Sekiz düzlem parçasıyla çevrelenmiş cisim.

Onsekiz : Ceza alanı.

Seki : Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılmış olan set. Sekil. Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça. Oturulacak sedir biçiminde taş veya set. Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras.

 

Sekizer : Sekiz sayısının üleştirme sayı sıfatı. Her birine sekiz, her defasında sekizi bir arada olan.

Sekizgen : Sekiz kenarlı çokgen. Bu biçimde olan.

Sekizinci : Sekiz sayısının sıra sıfatı, sırada yedinciden sonra gelen.

Sekizli : İskambil, domino vb. oyunlarda sekiz işaretini taşıyan kâğıt veya pul. Sekiz bölümden oluşan, müsemmen. Türk müziğinde birbirini takip eden sekiz sesten oluşan ve tam bir makam meydana getiren dizi. Kendinde sekiz sayısı bulunan.

Sekizlik : Birlik notanın sekizde biri. Sekizi bir arada, sekiz tane alabilen.

Adı çıkmış dokuza inmez sekize : "birinin bir kere adı çıktıktan sonra onun hakkındaki yaygın inanç artık kolay kolay düzelemez" anlamında kullanılan bir söz.

Hafta sekiz gün dokuz : "tedirgin edercesine sık sık" anlamında kullanılan bir söz.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Rakam : Nicelik, miktar. Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. Bu işaretlerle yazılmış sayı.

Önceki : Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık.

Çift : Küçük maşa veya cımbız. Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler). Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan. Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.

Sonra : Arkadan gelen bölüm veya zaman. Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz. Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Yoksa, aksi hâlde. Daha uzak ve ileri bir yerde.

Gelen : Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın). Gelme işini yapan (kimse veya nesne).

 

Adı : Bayağı. Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan. Aşağılık, alçak.

Bir : Bir kez. Tek. Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ancak, yalnız. Sadece. Beraber. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

Artık : Bir şeyin harcandıktan veya kullanıldıktan sonra artan bölümü. İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan. Büyük ve tam aralıkların yarım ses artmış hâli. (a'rtık) Bundan böyle, bundan sonra. Daha çok, daha fazla.

Sekiz çizmek : Vücudun türlü bölümlerine ( rakamının yazılışı biçiminde devinim yaptırmak.

Sekiz değerlikli : Değerliğin sekiz olması hali

Sekiz dişligiller : (Yun. okto: sekiz; odon: diş) Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, oklu kirpimsiler (Hystricomorpha) bölümünden, sıçana benzeyen, kısa, geniş ve kıllı kuyrukları bulunan, kuyruklarında pullu çemberler taşıyan türleri içine alan bir familya.

Sekiz-dişligiller : (zooloji)

Sekiz-kollular : (zooloji)

Sekizan : Seksen.

Sekizdişliğiller : (Octodontidae, (Yun. okto = sekiz, Yun.odon = diş) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının oklu-kirpimsiler (Hystricomorpha) bölümüne giren, bir familyası. Görünüşleri sıçana benzer. Kısa, geniş ve kıllı kulakları vardır Kuyruklarında pul çemberler bulunur. Funda sıçanı (Octodon degus), bataklık kunduzu (Myocastor coypus) iyi bilinen türleridir.

Sekizen : Seksen. Seksen (Simav) Seksen, 80

Sekizerli : Sekizer sekizer sıralanmış. Her biri sekiz birimden oluşan. Her bağlamı sekizer dize olan divan koşuğu.

Sekizii : Değerlik elektronlarından sekiz tanesinin oluşturduğu, kimyasal etkinliği olmayan bir yörünge.

Diğer dillerde Sekiz anlamı nedir?

İngilizce'de Sekiz ne demek? : n. eight

pref. octo, octa

Fransızca'da Sekiz : huit

Almanca'da Sekiz : num. acht

Rusça'da Sekiz : n. восьмерка (F)

adj. восьмой

adv. ввосьмером num. восемь