Sembol nedir, Sembol ne demek

Sembol; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Simge

"Sembol" ile ilgili cümleler

  • "Bir amaç uğruna göze alınacak sıkıntı ve zorlukların sabit sembolleri işimize yaramayabilir." - İ. Özel

Felsefi anlamı:

[Bakınız: simge]

Osmanlıca Sembol ne demek? Sembol Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

rümuz

Sembol hakkında bilgiler

En temel anlamı ile bir simge yoluyla bir kavramın uzlaşımsal olarak betimlenmesidir; bir düşüncenin, nesnenin, niteliğin, niceliğin vb. ruhbilimsel ve düşünbilimsel açıdan, tüm kavramlar doğaları itibari ile simgesel olup, betimlemeleri simgesel bir anlam taşıyan yapay belirtilerdir.

Dizgel (sistemik) görüngeden, örnek olarak haritalardaki kullanımları ile, simgeler ayrıca iletişim görevini de yerine getirmektedir: çizgisel, yazılı veya somut bir nesne olarak bir diğer, daha karmaşık, somut veya soyut nesneyi veya onun özelliğinin betimlemesi olabilirler. Bunun dışında, ayrıca mecazi kavrayışlarda da kullanılırlar.

Simgelerin başlıca uygulama alanları diller, matematik ve bilişsel bilimlerdir. Örneğin konuşulan dil, simgesel kavramları (sözcükleri) betimlemek için kullanılan işitsel belirtilerden oluşur.

Simgenin Latince karşılığı olan "symbolum" sözcüğünün Grekçe'deki kökeni, συν- (sin) yani "birlikte" ve βολή (voli) yani "atış" köklerinden türemiş olup, anlamı "birlikte atmak" anlamına gelen Yunanca σύμβολον (simvolon) sözcüğü ya da “bir araya getirmek, birleştirmek, birlikte tartışmak, birlikte birleştirmek, bütün haline getirmek, bir arada toparlayıp bağlamak, birbiriyle karşılaştırmak, açıklamak" ” anlamlarına gelen "syn" ve "ballein" sözcüklerinden oluşan sumbalein (symballein) fiilinden türetilmiş sumbolon sözcüğüdür. Sumbolon, bir nesnenin kırık iki parçası idi. Bu kırık parçaların mükemmelen bir araya getirilmesi kökenlerinin ortak olduğunun ispatlanmasını gösteriyordu ki, bu da “çok emin bir şekilde bilmenin işareti” demekti. Yazılı olarak ilk kullanımına Homeros'un Hermes adına yazdığı ilahide rastlanmaktadır. Tam olarak, Hermes'in kaplumbağaya rastladığında "συμβολον ηδη μοι" yani "bana bir sevinç simgesi" dediğinden söz eder.

 

Sembol ile ilgili Cümleler

  • Kurşun, sembolü Pb olan kimyasal bir elementtir.
  • Fonetik sembolleri okuyabilir misin?
  • Hidrobromik asitin kimyasal sembolü nedir?
  • Ağrı Dağı, Ermenistan'ın sembolüdür ama aslında Türkiye toprakları üzerinde yer almaktadır.
  • Beş köşeli yıldız büyücülükte önemli bir semboldür.
  • Kimyasal sembol "H" hidrojen anlamına gelir.
  • Burak odasının duvarlarını ırkçı sembollerle süsledi.
 

Sembol tanımı, anlamı:

Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

Sembolik : Simgesel.

Sembolist : Simgeci.

Sembolizm : Simgecilik.

Sembolleşme : Simgeleşme.

Sembolleşmek : Simgeleşmek.

Sembolleştirme : Simgeleştirme.

Sembolleştirmek : Simgeleştirmek.

Temel : Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz.

Kavram : Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Tutam, avuç dolusu. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon.

Uzlaşım : Uzlaşma.

Betim : Bir şeyi, bir kimseyi, bir olay veya duyguyu betimleyen söz veya yazı, tasvir. Betimleme işi, betimleme.

Düşünce : İlke, yönetici sav. Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Dış dünyanın insan zihnine yansıması.

Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Öznenin dışında kalan her konu, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Sembolleştirilme : Simgeleştirilme.

Sembolleştirilmek : Simgeleştirilmek.

Diğer dillerde Sembol anlamı nedir?

İngilizce'de Sembol ne demek? : n. symbol, sign, emblem, attribute, banner, exemplar, representation, standard, type

Fransızca'da Sembol : symbole [le], figure [la]

Almanca'da Sembol : n. Attribut, Sinnbild, Symbol, Wahrzeichen, Zeichen

Rusça'da Sembol : n. символ (M), эмблема (F)