Semi annual statement türkçesi Semi annual statement nedir

  • Altı ay boyunca yapılan faaliyetleri kapsayan gözden geçirme.
  • Her altı ayda bir yapılan gözden geçirme.
  • Yarı yıl denetlemesi.
  • Altı aylık teftiş.
  • Yarı yıllık rapor.

Semi annual statement ingilizcede ne demek, Semi annual statement nerede nasıl kullanılır?

Semi : Kısmen. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarım. Tır kamyonu. Yarı erekte. Tır. Yarı.

Annual : Yılda bir kez. Yılda bir yapılan. Bir yıllık bitki. Her yıl yapılan. Senelik. Her yıl. Yıllık. Bir yıllık. Salname. Yılda bir kez gerçekleşen etkinlik.

Statement : Beyan. Rapor. Söz. Bankalarda her tür belgelerin, ya da belgit, para ve türlü değerlerin ayrıntılarını gösteren çizelge. Kamu yönetim ve kuruluşları yükümlüler ya da yükümlülerle işlemlerde bulunan öteki gerçek ve tüzel kişilerin maliye bakanlığı ya da vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara vergilerine ilişkin isteyecekleri bilgileri vermeleri. Ölçek sınarı oluşturmak üzere ve belli bir ölçüm boyutunun değişik düzeylerini dile getirmek amacıyla seçilmiş olumlu ya da olumsuz deyiş ya da bildirim. Açıklama. Beyanat. Yapılacak işlemin özelliğine uygun bir düzende adı, soyadı, para ya da sayışımları kapsayan ayrıntılı kağıt. Hesap.

 
 

Semi annual : Yarıyıllık. Altı aylık. Yarı yıllık. Altı ayda bir yayımlanan (süreli yayın). altı ayda bir yayımlanan süreli yayına verilen ad. Altı ayda bir olan.

Semi annual report : Altı ay boyunca yapılan faaliyetleri kapsayan gözden geçirme. Yarı yıl raporu. Altı aylık rapor. Her altı ayda bir yapılan gözden geçirme. Yarı yıllık rapor.

İngilizce Semi annual statement Türkçe anlamı, Semi annual statement eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Semi annual statement ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Semi annual report : Altı aylık rapor. Yarı yıl raporu.