Semi automatic transmission türkçesi Semi automatic transmission nedir

  • Yarı özdevingen aktarma.
  • Yarı otomatik şanzıman.
  • Yarı otomatik transmisyon.
  • Hız oranı değiştirme zamanının ve gerekli oranın sürücü tarafından yönetildiği, ancak mekanik işlemin özdevingen olarak sağlandığı dişli kutusu.

Semi automatic transmission ingilizcede ne demek, Semi automatic transmission nerede nasıl kullanılır?

Semi : Yarım. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarı. Tır. Kısmen. Yarı erekte. Tır kamyonu.

Automatic : Otomatik tabanca. Özdevinimli (olarak). Kendi kendine olan. Özdevimli. Özişler. Özdevinimli. İşleysel yollarla devinerek kendiliğinden işleyen (düzenek). Bir kez çalıştırıldıktan sonra, kendi kendini düzenleyen ve denetleyen. Olması kesin. Sinema ve televizyon araç ve gereçlerinde, çalışmalarının büyük bir bölümünün el değmeden ya da ayar, düzenleme gibi işler yapılmadan, kendiliğinden gerçekleşme durumunu belirten nitelik.

Transmission : Geçirim. Bulaştırma. Emisyon. Aktarma. Bulaşma. Kalıtsal özelliklerin anne babadan yavruya geçişi bulaşıcı nitelikte bir hastalığın, etkenin bir bireyden diğer bir bireye, bir organdan diğer bir organa geçişi. Şanzıman. Gönderim. Transmisyon. Ulaştırma.

 
 

Semi automatic : Bir silahta atışlar arasında her mermi için horozun yeniden kurulmasının gerekli olmadığı durum. Yarı otomatik. Bir arabada vitesin var olduğu fakat kavramanın olmadığı mekanik durum.

Semi automatic camera : Yarı özdevinimli alıcı. İçteki bir ışıkölçer yardımıyla ışık düzengeci özdevinimli olarak düzenlenen özenci alıcısı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Automatic transmission : Hız oranı değişiminin motor yükü ve araç hızına bağlı olarak bir dişli kutusu yoluyla kendi kendine yapılması. Otomatik vites. Otomatik aktarma. Özdevingen aktarma. Otomatik vites kutusu. Otomatik şanzıman. Otomatik transmisyon.

I prefer automatic transmission : Otomatik vites tercih ederim.

Semi automatic numbering : Yarı-otomatik numaralandırma.