Semi conductor türkçesi Semi conductor nedir

  • Fizik, kimya alanlarında kullanılır.
  • Elektrik iletkenliği sıcaklıktaki artışla birlikte yükselen kristalize madde.
  • Yarıiletken.
  • Kıvıl akımı pek az ileten siliş, german ya da kimi organik kırılcalara benzer özdekler.
  • Yarı iletken.

Semi conductor ingilizcede ne demek, Semi conductor nerede nasıl kullanılır?

Semi : Tır kamyonu. Yarı erekte. Yarı. Kısmen. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Tır. Yarım.

Conductor : Elektrik akmının ve ısıl erkenin akabileceği düşük dirençli uçun, sıvı ya da katı özdek. Biletçi. Şef (orkestra veya koro için). Kılavuz. Önder. Müdür. Rehber. Orkestrayı yöneten, bir müzik yapıtını yönettiği orkestra ile yorumlayan ve uygulayan sanatçı. Koro şefi. İletken.

Semi microchemical scale : Yarı-mikrokimyasal terazi. Kapasiteleri 30-50 g, hassasiyetleri ise 01- 02 mg olan terazi.

Semi abstraction : Yarı soyutlama.

Semi active radar homing : Sarh. Bir uçağın radarı tarafından yönlendirilen ve desteklenen bir füze güdüm metodu. Yarı aktif radar güdümü.

 
 

Semi annual : Yarı yıllık. Yarıyıllık. Altı ayda bir yayımlanan (süreli yayın). altı ayda bir yayımlanan süreli yayına verilen ad. Altı ayda bir olan. Altı aylık.

İngilizce Semi conductor Türkçe anlamı, Semi conductor eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Semi conductor ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Semiconductors : Yarı iletkenler. Yan iletkenler. Normal sıcaklıklarda bir iletken ve bir yalıtkan arasında bir konumda olan elektrik iletkenliği olan katı malzeme (sıcaklık arttıkça iletkenliği artan).

Semiconductor : Bayağı iletkenlerin tersine, direnci sıcaklık ve katışkı özdeklerinin varlığıyla azalan iletken. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır.

Semiconducting : Bir yarı iletkenin özelliklerine sahip olan.