• Yarı temel aminoasit.
  • Vücut tarafından yeterli düzeyde sentezlenemeyen ve dışarıdan yemlerle alınması gerekli olan sistin ve tirosin gibi aminoasitler.

Semi essential amino acid ingilizcede ne demek, Semi essential amino acid nerede nasıl kullanılır?

 

Semi : Kısmen. Tır. Yarı. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarı erekte. Yarım. Tır kamyonu.

Essential : Esas. Asıl gerekli şey. Şart. Başlıca. Ç.gerekli şeyler. Esaslı. Esas özellik. Asıl. Köklü. Temel.

Acid : Kırıcı. Acı (söz). Asit çeliği. Ekşit. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren hidrojenli bileşik. Akü elektroliti. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, ph ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.) (bronsted) proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik. (lewis) ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek. Ekşi. Bir çözeltiye h+ iyonu (proton) çıkaran madde. Asit gibi.

Semi essential amino acids : Organizmada diğer amino asitlerden sentezlenebilen, arjinin, glisin, serin, hidroksiprolin ve prolin gibi amino asitler. Yarı esansiyel amino asitler.

Essential amino acid : Temel aminoasit. Hayvanların sağlıklı yaşamaları ve verimleri için gereksinim duydukları fakat organizmada çok az veya hiç sentezleyemedikleri için yemlerle almaları zorunlu olan valin, histidin, lösin, izolösin, treonin, metionin, fenilalanin, triptofan, lizin’den oluşan dokuz amino asit, ekzojen amino asit, mutlak gerekli amino asit. Esansiyel amino asit. Mutlak gerekli amino asit. Esansiyel aminoasit. İnsanlar ve diğer omurgalılar tarafından sentezlenemeyen ve dışardan alınması gereken aminoasitler, esansiyel aminoasit.

Essential amino acid index : Bir yem proteinindeki esansiyel amino asit miktarı, standart yumurta proteinindeki miktarla kıyaslanarak bulunan, geometrik ortalamayla hesaplanan protein değerlendirme sistemi, eaaı. Esansiyel amino asit indeksi. Eaaı.

Non essential amino acid : Esansiyel olmayan amino asit. Hayvanlar tarafından sentezlenebilen, bu nedenle dışardan alınmaları zorunlu olmayan alanin, aspartik asit, glikokol (glisin), glutamik asit, arginin, norlösin, hidroksiprolin, prolin, serin, sistein, tirozin, asparagin, glutamin’den oluşan onbir amino asit.

Essential amino acids : Esansiyel amino asit. Esansiyel aminoasit.

Semi essential amino acid ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Semi essential amino acid kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Semi essential amino acid ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Semi essential amino acid anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Semi essential amino acid ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...